8 základních kroků utěsňování balkónové dlažby

Odlepování dlažby a narušení terasy či balkonu je často příznakem nekvalitní či chybějící hydroizolace.

Co s tím ? Přinášíme vám stručný návod, jak obnovit a utěsnit balkónovou dlažbu. Pozor, oprava nemusí být vždy nejlevnější!

 1. PROČ DLAŽBA NETĚSNÍ?

 Obklad, dlažba, lepidla či cementové spáry jsou do určité míry nasákavé a může přes ně pronikat voda či vlhkost. Navíc kvůli teplotním rozdílům na povrchu dlažby mezi létem a zimou (až do 100 ° C) vznikají trhlinky, přes které může do konstrukce proniknout voda. Dlažba se začne odlepovat a voda zatéká na fasádu i do nitra bytu.

 2. ODSTRAŇTE SLABÉ VRSTVY!

 Aby měli všechny vrstvy dostatečnou přídržnost k podkladu, je třeba zajistit pevnost nosné konstrukce.Původní dlažbu a vrstvy pod ní odstraňte až na podklad. V horní vrstvě betonových podkladů často vzniká nesoudržná vrstva, tzv. cementové mléko. Na celé ploše ho sloupněte pomocí brusky na beton.Odkrytou rezavou ocelovou výztuž okartáčujte až na bílý kov, ošetřete nátěrem proti korozi a zakryjte vrstvou sanační malty.

3. Vyrovnejte PODKLAD!

Použijte vhodnou vyrovnávací maltu nebo podklad vyspádujte cementovým potěrem. Při kotvených potěrech nebo při maltách s minimálními tloušťkami aplikujte na zajištění dokonalé přídržnosti k podkladu adhezní můstek. Vyvážený povrch nechte vyschnout a vyzrát podle pokynů výrobce malty.

 4. HYDROIZOLACE STĚRKOVÁNÍ

Ocelovou stěrkou naneste na předem navlhčený cementový podklad ve dvou krocích dvousložkovou maltu tak, aby celková tloušťka byla 2 mm. Do první vrstvy vložte sklotextilní mřížku odolnou proti alkalickým vlivům, čímž se zlepší mechanické vlastnosti hydroizolační vrstvy a zajistí potřebná tloušťka aplikované hydroizolace.

 5. HYDROIZOLACE

 nanášení válečkem
Namísto malty můžete vytvořit hydroizolační membránu velmi rychle a pohodlně válečkem. Na dokonale suchý, vyzrálý, pevný podklad naneste ve dvou krocích speciální jednosložkovou pastu tak, aby celková tloušťka byla jen 1 mm. Výhodou hydroizolační membrány tohoto druhu je rychlost vysychání. Dlažbu lze lepit už 4 h po aplikaci druhé vrstvy. Dvousložková malta nebo pasta jsou tedy dvě alternativy pro vytvoření hydroizolace. O vhodnosti první či druhé pro vaše specifické podmínky je vhodné poradit se s odborníky.

 6. POUŽIJTE POGUMOVANÉ PÁSKY!

 Netěsnostem ve styku terasy se svislou přilehlou stěnou zabráníte speciálními pogumovanými páskami, které dokonale utěsní spáru a zaručí perfektní vodotěsnost. Zapracujte je do první vrstvy použité izolace proti vodě a vlhkosti. Podobně opracujte i detaily v koutech či nárožích. Podle pokynů výrobce nechte stěrku dostatečně vyzrát.

7. MŮŽETE LEPIT DLAŽBU

Na balkóny a terasy patří výhradně exteriérová dlažba a mrazuvzdorné deformovatelné lepidlo (nejlépe třídy S2 nebo alespoň třídy S1). Tyto výrobky jsou schopny přenášet délkové změny a pohyby konstrukcí. Na bledé kameny patří bílé lepidlo, zatímco přírodní kámen citlivý na vlhkost potřebuje rychletvrdnoucí lepidlo. Vytvrdne po 2 až 4 h, dokud běžná lepidla ztvrdnou za 24 h. Lepidlo nechte dobře vytvrdnout.

 8. SPÁROVÁNÍ

 Je důležité použít spárovací hmotu s nízkou nasákavostí. Kromě tradičních cementových se stále více uplatňují moderní absolutně nenasákavé epoxidové spárovací hmoty. Výhodné jsou cementové spárovací hmoty s protiplísňovou úpravou. Pružné protiplísňové silikonové tmely jsou zase vhodné pro pohyblivé spáry nebo styk dvou různých materiálů. Při přírodním kameni s obsahem vápence třeba použít tmel s neutrální reakcí. Jinou možností je použití pružného polyuretanového tmelu, který vydrží i extrémní namáhání počasím.

Zanechat komentář