Hrubá stavba do zimy

Hrubá stavba do zimy

Vybudování hrubé stavby domu vyžaduje množství energie a finančních prostředků. Právě této fázi bychom však měli při stavbě domu věnovat zvýšenou pozornost. Nešetřme na kvalifikovaném stavebním dozoru, vyhneme se problémům při pozdějším odstraňování chyb. Investujme do opravdu kvalitní hrubé stavby …
Studny – zdroje vody

Studny – zdroje vody

Pokud chceme vodu ze studny na pití i zalévání zahrady, potřebujeme zdroj vody s vysokou vydatností. Pitná voda musí mít předepsané kvalitativní vlastnosti. Proto je lepší být připojen na veřejný vodovod vodárenské společnosti a studniční vodu používat …
Tepelné mosty

Tepelné mosty

Na začátku je tedy starší rodinný dům s vysokou spotřebou energie na provoz, ze kterého chcete udělat nízkoenergetickou budovu. Teprve po důkladné analýze, která by měla ukázat všechny kritické body – tepelné mosty na objektu …