Došková střecha jako kvalitní izolace

Došková střecha není jen výsadou na historických budovách ve skanzenech, ale stále častěji je architekti volí i na novostavby.

Výběr střešní krytiny

V momentě, kdy vybíráte střešní krytinu, máte na výběr z mnoha desítek materiálů. Vybírat můžete pálené tašky, lehkou střešní krytinu, plechy, i beton. Došková střecha je v sortimentu střešních materiálů k vidění stále častěji. Moderní trendy velí vracet se k přírodním obnovitelným surovinám.

Došková střecha je moderní i tradiční materiál

Došková střecha se u nás nejčastěji objevovala na vesnickém stavení. Došky vyráběné ze slámy byly velmi snadno dostupné a levné. S nástupem moderních technologií toto tradiční řemeslo doškaře ustoupilo do pozadí. Poslední doškaři u nás fungovali ještě v 60. letech 20. století. Běžně jsou došky vidět v Německu, Rakousku, na hranicích s Dánskem a také v Holandsku. Uvidíte je také ve Švýcarsku i ve Španělsku. V menší míře i v Maďarsku a na Slovensku.

Rákos nebo sláma

Materiály na výrobu došek jsou rákos a sláma. Slaměné došky jsou především doménou starých hospodářských stavení. Došky z rákosu se používají na novostavbách. Výroba slaměných i rákosových došků je rozlišná.

Došková střecha z rákosu

Pro novostavby je preferovaná došková střecha z rákosu. Rákos je perfektní izolant. Tepelný odpor střešní konstrukce o tloušťce 350 mm z rákosu je roven tepelnému odporu konstrukce 140 mm klasického polystyrenu. Vzhledem k výborným tepelně-izolačním vlastnostem není potřeba přidávat další tepelnou izolaci.

Vlastnosti materiálu

Došky z rákosu mají tyto vlastnosti:

nízká hmotnost

vzdušnost

prodyšnost

tepelná izolace

zvukotěsnost

Podmínky pro doškovou střechu

Rákosové střechy můžete bez problémů propojit s hromosvodem nebo se střešním oknem. Každá taková došková střecha musí splňovat specifické parametry a je potřeba striktně dodržovat technologii výroby i montáže. Sklon střechy by měl být 45 stupňů. Je ideální pro dlouhou životnost střechy. Osová vzdálenost krokví nesmí přesáhnout 90 cm. Životnost takovéto střechy je 40 let. Větru tyto střechy odolají díky pevnému přichycení jednotlivých snopků.

Počítejte s vyšší cenou této krytiny. Cena je až 4x vyšší oproti klasickým betonovým taškám.

Zanechat komentář