Dotace na výměnu oken 2016

Rozhodli jste se ve svém domě vyměnit okna? Díky jednodušším pravidlům pro získání dotace Zelená úsporám, už nemusíte provádět komplexní rekonstrukci. Nově plně stačí udělat pouze dílčí opatření, jako je právě výměna oken, která povede ke snížení energetické náročnosti budovy.

Co je potřeba splnit pro získání dotace

Program zelená úsporám je určen na získání podpory díky které provedete opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti rodinných nebo bytových domů. Dále pro náhradu neekologického zdroje tepla, na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností nebo také na stavební dozor a na zpracování odborného posudku. Mezi vyhledávané patří také dotace na výměnu oken 2016. Program Ministerstva životního prostředí je hojně využíván.

Dotace se může pohybovat do výše 50% nákladů, za předpokladu, že splníte podmínky pro získání dotace na výměnu oken 2016 nebo stavbu rodinného domu, apod.

Pro získání dotace musíte splnit tyto pravidla:

Žádat o dotace na výměnu oken 2016 je možné před zahájením, samotném průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Celková výše podpory jedné žádosti je maximálně 50% řádně způsobilých a doložitelných výdajů, je vyplacena po řádném dokončení realizace a po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

Výše dotace na výměnu oken 2016 je až 5 milionů korun.

Na jeden rodinný dům můžete žádat jednu podporu s kombinací opatření z více oblastí podpory.

Kdo může o dotace na výměnu oken 2016 požádat

Mezi oprávněné žadatele a příjemce dotace na výměnu oken 2016 jsou majitelé nebo stavebníci rodinných domů, fyzické i právnické osoby. Podporu není možné poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob, která byla provedena po 15.7.2015 (včetně), jež mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Nezávazný poptávkový formulář

Jméno a příjmení:
Adresa stavby:
Email:
Kontaktní telefon:
 

Zanechat komentář