Dřevěné a roubené stavby

Dřevo je jako stavební materiál využíváno velmi hojně po celém světě. V Německu tvoří podíl dřeva ve stavebnictví 7%, v Rakousku 10% a ve Švýcarsku rovných 30%. Ve skandinávských zemích či Kanadě tvoří dřevo 60- 80% objemu stavebních materiálů. Roubené stavby si získávají stále větší oblibu i u nás.

Vlastnosti

  • Tepelnost

Dřevěné stavby mají výbornou izolační vlastnost. Díky tomu je vyhřívána pouze tenká vrstva při povrchu, s minimální akumulací. Díky tomu můžete k vytápění dřevěné a roubené stavby používat menší tepelné výkony a objekty tohoto typu dosahují velké úspory energie.
Tepelně izolační vlastnosti dřeva fungují samozřejmě i opačně. Po vypnutí topení trvá několik hodin než stavba vychladne. Podle štítku PENB vychází dřevěné stavby v kategorii C.

  • Požární odolnost

Dřevěná konstrukce roubené stavby si zachová pevnost po dlouhou dobu. Významný podíl na této vlastnosti má izolační schopnost dřeva. Při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a zpomalí se další rozšiřování požáru. Požární odolnost je garantována při 20 cm tlusté roubené stěně 50 minut. Vlastnosti dřeva se po požáru nijak nemění. Při požáru dřevěných staveb nevznikají jedovaté zplodiny v takovém rozsahu jako při požáru domu z ocelovou či jinou konstrukcí.

Mechanické vlastnosti roubené stavby

Dřevostavba je velice lehká a pevná. Na konstrukci jsou kladeny minimální nároky. Roubenky se v dřívějších dobách stavěli pouze na rovném terénu. I když základy podmrzaly, roubená konstrukce s rybinovými spoji v rozích zůstala vždy odolná.

Návrh dřevěné stavby

Při navrhování dřevěných staveb je vhodné vycházet z místních zkušeností několika generací tesařů. Jejich technologické postupy jsou prověřené desetiletími. Konstrukce roubené stavby má své zákonitosti jak rozdělit vnitřní prostory, orientace schodiště, a další. Díky lehkým sendvičovým příčkám vnitřní dispozici domu můžeme rozdělit kdykoliv. Výborným materiálem je řezivo, které prosychá více než 2 roky. Nedochází tím k sesedání a dosychání stavby. Dřevo se velmi dobře natírá nátěrovými hmotami. Veškeré instalace je možno vést jako v klasickém domě.
V dnešní době je také důležitým faktorem rychlost, s jakou je roubená stavba postavena.

Zanechat komentář