Ekologické bydlení s tepelným čerpadlem

Podle spotřebitelských průzkumů je u nás vybavena tepelným čerpadlem každá desátá novostavba. Hlavním důvodem nákupu je úspora energie. Oproti ostatním zemím (především severským) je to stále malé číslo, prestože ceny energií u nás rostou nejrychleji.

Technologie obnovitelných zdrojů se postupně dostává do programu stavebních firem – zákazníci ji žádají. Zájem o životní prostředí roste, stejně jako obliba alternativních zdrojů. Teplo se dá získávat nejen ze slunečního záření, větru nebo pohybové energie vody, ale také ze vzduchu, povrchové nebo podzemní vody a přirozeně také ze země – z geotermálních vrtů nebo horizontálních kolektorů. Nejlépe si v tomto směru vede Švédsko, kde je podle statistik více než 90% domů vybavených tepelnými čerpadly. Je nepopiratelné, že se jedná o čistou energii, jejíž používání je k životnímu prostředí velmi šetrné a provozní náklady jsou nízké.

Lidé chtějí spořit

Ekonomická návratnost je častým tématem debatních kroužků na téma tepelná čerpadla. Ceny energií v posledních letech výrazně rostou a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení závislosti na monopolních dodavatelích. Tepelné čerpadlo je příležitostí, jak tohoto cíle dosáhnout. Využívají energii, která je zdarma. Stačí postavit zařízení, které ji ze země vyčerpá a převede na teplo použitelné pro vytápění domů nebo ohřívání vody.
Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo, se při současných cenách energií rychle vrátí na dosažených úsporách zpět – tvrdí téměř všichni zástupci firem, kteří čerpadla prodávají, a není důvod jim nevěřit.Radí, jak provést výběr optimálního čerpadla, jak správně postupovat, a na co si dát největší pozor.Také v tomto případě je namístě dobré rady uposlechnout a neimprovizovat.Většina firem má propracovaný systém instalace a údržby, nabízí poradenství a pozáruční servis.Musí mít k dispozici nejen vyškolený tým, ale také materiály, které podrobně seznamují s funkcemi tepelných čerpadel.Prospěšné jsou názorné ukázky přímo v sídle firmy nebo v obchodě.Je třeba přesvědčit se o úspornosti těchto zařízení na vlastní oči, poslechnout si jejich běžný provoz a posoudit hlučnost tepelného čerpadla.Zajímat nás bude také design a všechny další možnosti úsporného vytápění.

Princip je jednoduchý

V zásadě se pracuje pouze se soustavou hadic nebo trubek, které bývají uloženy v zemi, a koluje v nich vhodné médium – většinou líh – který má nízkou teplotu tuhnutí. V domě jsou pak kolektory napojeny na výměníkovou stanici – vlastní tepelné čerpadlo. V tomto zařízení dochází k předávání energie vyčerpané ze země do dalšího média, ze kterého je teplo přímo využíváno. V praxi to znamená, že stlačováním a roztahováním plynu umí tepelné čerpadlo dosáhnout teploty až 65 ° C. Umožní tak odebírat teplo okolnímu prostředí a převádět jej pomocí vhodného média na vyšší teplotní hladinu. K tomu je samozřejmě nutná ještě doplňková energie, která pohání kompresor, který zmíněný plyn stlačuje. Takto spotřebovaná provozní elektřina je jen zlomkem toho, co by bylo potřeba na vytápění. Spotřebitel dostává prakticky využitelné teplo, které se může předávat tam, kde je žádané. Tedy na vytápění obytných nebo administrativních budov, ohřev teplé užitkové vody nebo na provoz celých aquaparků.
Tepelná čerpadla se dají rozdělit do několika skupin, podle toho odkud teplo čerpají.Ty, které berou energii ze země nebo ze vzduchu patří k nejběžnějším.Technologický složitější a tedy méně běžné je čerpání energie z povrchové nebo spodní vody.Tepelná čerpadla, které jsou napájeny z geotermálních vrtů jsou investičně nejnáročnější, horizontální kolektory jsou naopak několikanásobné levnější.Důležitým faktorem je spotřeba tepla v domě.Jednoznačnou motivací pro instalaci tepelných čerpadel nemusí být podle názoru uživatelů nutná finanční úspora, ale také zvýšení komfortu, například přidáním vyhřívaného bazénu nebo celkové zvýšení teploty v bytě.

Dimenzování tepelných čerpadel

Topný systém se většinou nenavrhuje tak, aby čerpadlo krylo celý potřebný topný výkon při nejnižší (výpočtové) teplotě venkovního vzduchu (monovalentní provedení), protože by bylo zbytečně velké a investičně nákladné.Optimální je podle zástupců firem řešení bivalentního topného systému, kdy se čerpadlo navrhuje tak, aby samo krylo topný výkon jen do určité venkovní teploty a při nižších teplotách mu pomáhá další zdroj tepla, například elektrokotel.Protože období s nízkými teplotami, kdy je zapotřebí větší topný výkon, než dává tepelné čerpadlo je poměrně krátké, podílí se druhý zdroj na celkové spotřebě tepla pro vytápění zpravidla méně než deseti procenty.Takto řešeným systémem se podle odborníků dosahuje optimální poměr mezi zabezpečovacími a provozními náklady a může se ušetřit až 65% placené elektrické energie na vytápění.Při bivalentním řešení je tepelné čerpadlo dimenzováno zpravidla na 60 až 90% potřebného topného výkonu.

Na co si dát pozor

Zástupci firem upozorňují, že technické parametry tepelných čerpadel by měly být porovnávány při stejných podmínkách. Když se jedná o kompaktní vnější provedení, mělo by být v příkonu elektrické energie počítáno i s ohřevem kompresoru a jímky pro odvod kondenzátu (při rozpouštění výparníku). Není důležitý topný faktor samotného tepelného čerpadla, ale topný faktor celého systému v průběhu topné sezóny. Odborníci doporučují tepelné čerpadlo s kvalitními komponenty (spirálový kompresor, nerezový deskový výměník, pro venkovní provedení – použití korozi odolných materiálů). Za nezbytné považují zjištění parametrů tepelného čerpadla při venkovních teplotách -15 ° C, -20 ° C nebo při -25 ° C. Ověření vybavenosti tepelného čerpadla – co vše ještě budeme k instalaci tepelného čerpadla potřebovat (regulaci celé otopné soustavy, zásobník pro teplou užitkovou vodu, akumulační nádrž, zprovoznění tepelného čerpadla atd.). Za mírnou nevýhodu lze považovat hluk, který vydávají ventilátory, odebírající teplo ze vzduchu. Nic Vám nebrání obstarat si domů věc jako je třeba přenosná klimatizace . Jde o dobré řešení, pokud je tepelné čerpadlo kvalitní a pokud je ventilátor dostatečně odhlučněný.

Zanechat komentář