Fasádní barvy

Asi každý majitel rodinného domku touží po tom, aby byl jeho domov už na první pohled krásný a útulný. Fasáda korunuje nejen dílo novostavby, obnovena fasáda dodá i staršímu domu novou jiskru a vhodně zvolená barevnost může dokonce výrazně změnit jeho vzhled. Povrchová úprava fasády a výběr fasádní barvy přitom hovoří nejen o majiteli a o jeho estetickém cítění, do velké míry rozhoduje i o životnosti stavby.

Barvy nebo nástřikové látky?

Pokud jsme se důkladně věnovali úpravě fasády pod malbu, dalším důležitým krokem k úspěchu je výběr vhodné nátěrové látky. Materiály pro povrchovou úpravu fasád se dělí do dvou skupin:

nástřikové látky – nanášíme je stříkací pistolí

fasádní barvy – nanášíme je štětcem, válečkem nebo hladítkem

Při výběru bereme v úvahu zejména charakter podkladu, který souvisí se způsobem nanášení fasádní barvy. Nástřikové látky se od barev liší pouze plnivem, které obsahují, a z toho vyplývajícím způsobem nanášení. Plnivo je oproti barvám tlustší (nejčastěji křemičitý písek s rozličnou velikostí zrnitosti), a tak nástřik i na hladkém povrchu vytváří plastickou strukturu.

Fasádní barvy podle pojiva

Celkově můžeme fasádní barvy rozdělit podle použitého pojiva na vápenné, latexové, akrylátové, silikátové, silikonové a rozpouštědlové.

Vápenné nátěry

Patří mezi nejlevnější a částečně dezinfikují povrch. Mají však kratší životnost a je třeba je častěji obnovovat. Před natíráním musíme podklad navlhčit.

Latexové nátěry

Oproti vápenným nátěrům mají mnohem delší životnost a jsou méně náchylné na oděr, hůře však propouští vodní páry. Pojivem je v nich disperze polymeru.

Akrylátové nátěry

Jsou asi nejpoužívanější fasádní barvy. Výborně drží na minerální omítce, ale i na jiných podkladech, můžeme je požít i na zateplovací systém. Můžeme je tónovat barevnými pastami na požadovaný odstín. K jejich dobrým vlastnostem patří nízká nasákavost, barevná stálost a dlouhá životnost. Obsahují akrylátovou nebo styrénakrylátové disperzi. Akrylátové povrchové úpravy však méně propouštějí vodní páry, proto nejsou vhodné na vlhké a nevyzrálé omítky.

Silikátové nátěry

Mají minerální charakter, vyznačují se vysokou propustností vodních par, dlouhou životností a málo se špiní. Silikátové nátěry se nejvíce využívají při obnově nátěrů starých historických objektů a tam, kde je vyšší vlhkost obvodových zdí. Můžeme je využít i na konečnou estetickou úpravu zateplovacího systému. Pojivem je v tomto případě draselné vodní sklo.

Zanechat komentář