Hliněné omítky

Ideálním řešením pro paneláky jsou hliněné omítky. Dokáží totiž vytvořit příznivé tepelně vlhkostní mikroklima.

Dají se nanášet na jakýkoliv materiál. V současnosti byly v německu vydány normy pro hliněné omítky a nepálené cihly.

Hliněné omítky se vyrábějí jemné, hrubé, barevné i dekorativní.

Hlína, a z ní zhotovené hliněné omítky, ve spojení se dřevem, jsou ideální kombinací už od pradávna. Tyto dva materiály neustále pracují, jelikož reagují na vzdušnou vlhkost a tu v interiéru znamenitě regulují. Vznikající vlhkost, která se v místnosti vyskytuje, je okny, rekuperací či vzduchotechnikou vyvětrána , protože ji klasická vápeno-cementová omítka není schopna pojmout. Oproti tomu hliněná omítka díky své difůzní otevřenosti, vlhkost pohltí a v případě potřeby, ji vrátí zpět do místnosti. K tomu dochází hlavně v zimních měsících, jelikož dům vytápíme a vzduch je příliš suchý. Tato regulace vlhkosti v místnosti, spolu se schopností omítky akumulovat teplo, tak působí příznivě i na dřevěné konstrukce, které se svými vlastnostmi přibližují hlíně a hliněným omítkám.

K omítnutí stěn v paneláku se hodí keraštuk či sádrová omítka.

Podklad pro štukování je potřeba natřít penetrací, poté hladítkem naneseme první vrstvu štuku.

Sádrové omítky jsou hladké, dá se použít na jakýkoliv stavební materiál. Malba se provádí až po úplném zaschnutí štuku.