Hydroizolace stavby

Úkolem hydroizolace stavby je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukce a dalších prostor domu. Nejčastěji se používají povlakové izolace. Správně navržená a provedená izolace je vodotěsná a dům spolehlivě ochrání.
Hydroizolace se posuzuje podle několika faktorů – druh prostoru, který má být chráněn, způsob hydrofyzikální námahy a způsob a přístupnost zabudované hydroizolace domu. Důležitou roli pro výběr hydroizolace hraje finanční nákladnost a jednoduchost zpracování.

Materiál povlakové izolace

Hydroizolační povlak se vytváří z nátěrových, nástřikových nebo stěrkových hydroizolačních hmot. Na podklad se nanáší v několika vrstvách nebo s pomocí hydroizolačních pásů. Ty se na podklad nalepují, chemicky kotví nebo se zatíží.Hydroizolační pás často obsahuje nosnou vložku.

Asfaltová báze – patří mezi nejstarší používané hydroizolační hmoty. Nejčastěji se používají asfaltové pásy, potom také tekuté asfalty.

Plastový hydroizolační pás – je pás s vložkou nebo bez. Je vyráběn z PVC, polyethylénu a dalších druhů plastu.

Elastový hydroizolační pás – vyrábí se s vložkou nebo bez vložky, s hydroizolační vrstvou z elastů.
Silikátová hydroizolační hmota – více složková hmota na bázi cementu a anorganických plniv vytváří hydroizolační povlak po hydrataci cementové složky a odpaření vody

Ochrana hydroizolace

Hydroizolační povlak má v podzemí obklopovat spojitě konstrukci, která má být ochráněna. Tvar izolované plochy má být co nejjednodušší. Neměly by tam být prostupy těles, potrubí nebo dilatační spáry. Nosný podklad asfaltových povlaků z pásů má být pevný a rovný. Nesmí být porušené zlomy, prasklinami a trhlinkami.

Napětí v tlaku u asfaltových pásů nemá překročit 0,5 MP při teplotě do 20°C.
Svislé části asfaltových pásů se před armováním a betonováním ochrání omítkovým postřikem v tl. do 5 mm cementové malty.

Kotvený ochranný plášť tvoří ochranná deska ze železobetonu. Minimální tloušťka je 80 mm. Spojuje se pomocí ocelových kotev s nosnou konstrukcí domu. Je doporučeno tento ochranný plášť oddělit od sousedních objektů. Kotvenný ochranný plášť se v dnešní době využívá velmi zřídka.

Zanechat komentář