Jak na stavbu zahradního krbu

Zhotovíme si výkreskrbu s přesnými rozměry a s dispozičním umístěním. Rozměry je možné i okoukat u již fungujících krbů a zevnějšek si pak lze dotvořit dle svého.
Krb by měl být umístěn tak, aby kouř neobtěžoval vás, ani sousedy. Okolí krbu by mělo být zpevněno kameny, cihlami či dlažbou.

Jak spočítat rozměry krbu:

Komín, zužující se směrem nahoru, může mít výšku až 4 metry, jeho minimální výška je 2,5 metru. Vnitřní rozměry jsou obvykle 20×20 nebo 30×30.

Rozměry ohniště si můžeme přizpůsobit dle svého, protože přívod vzduchu z okolí je dostatečný a neomezuje nás. Při výpočtu rozměrů se používá jediný vztah.

plocha krbového otvoru (K) v cm2 je stejná, jako plocha komínového profilu (P) v nejužším místě vynásobená(N).

Vzorec tedy vypadá takto:K=NxP.

Součinitel (N) se odvozuje od účinné výšky komína. Účinná výška do tří metrů má součinitele (N) 6, mezi 3–4 metry se tento součinitel zvyšuje na 8, ještě vyšších až na 10.

  • základy stavby krbu: Před vlastním betonováním základu je nutné připravit a urovnat terén. Krb by měl mít základy do nezámrzné hloubky, cca 60–70 cm dle oblasti. Základy je dobré ukončit 10 cm nad terénem, čímž se vytvoří sokl, na který krb postavíte. Beton je potřeba vyztužit kameny, nebo ocelovými armovacími pruty. Beton je třeba nechat pořádně vyzrát před dalším postupem. Zrání trvá asi měsíc. Před zráním se beton ještě napouští penetrací a zakrývá lepenkou a někdy i cementovou maltou.
  • Na takto připravený a vyzrálý základ můžeme začít stavět tělo krbu. Můžeme ho vyzdít například Ytongem, nebo jiným lehčím materiálem nebo ho vytvořit pomocí desek z lehčeného materiálu.Ty se dají dobře brousit i řezat. Spojují se doporučenými stavebními lepidly. Pomocí desky můžeme jednoduše vytvořit stolice, jak pro budoucí krb, tak místo na odkládání a lavice. Jednoduše s nimi tvoříme i niky. Vnitřní lehčí část se pak obezdívá kamenem, cihlami, či šamotkami. Může se také obložit pískovcem, opukou a dalšími materiály.
  • Samotné ohniště zdíme z šamotových výrobků, které spojujeme příslušným typem malty. U ohniště bychom neměli zapomenout na osazení otvorů v bocích, kam pak budeme moci umístit grilovací jehlu a osazení úchytů pro grilovací rošty uvnitř ohniště. Je dobré mít 2–3 stupně, abychom mohli maso grilovat různými způsoby.

Obvykle se úchyty osazují ve vzdálenosti 20, 40 a 80 cm od kozlíku, či roštu.
U komína můžeme pokračovat se šamotkami, či opakovat cihly nebo kámen jako u těla krbu. Komín se osazuje nejlépe měděnou stříškou. Ta se umisťuje asi 20–30 cm nad jeho konec.