Jak na vybudování přípojek rodinného domu

Pokud se podaří zakoupit pozemek, kde jsou pod ním či pod budoucí příjezdovou cestou sítě již realizovány, je to poloviční výhra. Elektrický rozvodný sloupek je většinou již připravený na hranici sousedních pozemků nebo u příjezdové cesty a zrovna tak i sloupek pro plynoměr. V případě, kdy je dešťová kanalizace včetně slepých odboček na jednotlivé přilehlé parcely vedená pod příjezdovou cestou, je často již veden pod příjezdovou cestou stejně i vodovodní řad.

Samotné vybudování přípojek rodinného domu včetně papírování

Nejprve je třeba začít vyřizovat přípojky a v našem případě tomu bylo u ČEZu, k čemuž byl koupen plastový pilíř pro budoucí dvojtarifový elektroměr. Do již připraveného výkopu byla uložena chránička včetně kabelu k budoucímu stavebnímu rozvaděči a elektrikář měl připravit vše potřebné pro připojení elektroměru. Mělo jít o propojení rozvodného a elektroměrného pilíře a o přípravu kabelu vedenou ke stavebnímu rozvaděči.

Po vyplnění příslušného formuláře jsme se odhodlali zajít do ČEZu pro nahlášení potřeby zapojení elektroměru. Zde došlo k úhradě značného poplatku za 25A a pak jsme se jali podle získaného návodu zapojit kabel od elektroměru přímo do stavebního rozvaděče. Konečně nastalo připojení.

Následně byla objednána plastová vodoměrná šachta. Zručný bagrista provedl hluboký výkop a vodoměrná šachta byla usazena do připraveného armovaného betonového lože. Do prostupů byla vložena falešná trubka, která byla zlomená vzhůru a prostupy byly zapískovány. Následně jsme přistoupili k obetonování šachty asi do dvou třetin její výšky, a to zejména kvůli vysoké hladiny spodní vody. Výkop pro přípojku vody byl již hotov a současně byla vyvedena také dešťová kanalizace k jednotlivým přilehlým parcelám. Pak dorazil VAK s trubkou a také vodoměrem a došlo k montáži do vodoměrné šachty.

Následně byl proveden výkop 60 cm lžící pro plyn a elektriku a na jednu stranu výkopu byl položen plyn současně s kabelem pro pozdější dohledání a na druhou stranu byl dán elektrický kabel i s kabelem pro dvoutarifový elektroměr. Bylo provedeno zapískování a pokládka výstražné fólie. Jakmile byl výkop hotový a kabel uložený, nechali jsme první část výkopu rovnou zasypat a následně i tu druhou.

Následovala realizace vodovodní přípojky od vodoměrné šachty do rodinného domu pomocí lžíce 30 cm a do hloubky 130 cm. Práce byla dost obtížná, ale po čase byla chránička v domě nalezena spolu s prostupem u plastové jímky. Plastová trubka je velmi houževnatá a prostrčení chráničky je někdy nadlidský výkon. Další propojení trubky k vodoměru ve vodoměrné šachtě šlo také velmi ztuha. Možná by bylo dobré ukládat vše už s chráničkou. Následovalo prodloužení dešťové kanalizace a splaškové kanalizace od domu k budoucí vybudované jímce a založeny patky k parkování pro auta. Výkopové práce byly takto ukončeny.

Cenné rady při budování přípojek

  • vyzbrojte se trpělivostí na formuláře a razítka u všech správců sítí
  • nezapomeňte na prostupy už při budování základových pasů, na vodu, elektriku, plyn
  • prostupy vždy zapískujte
  • vše vždy měřte a nejlépe i nafoťte se zaznamenáním údajů v centimetrech
  • důkladně si označte prostupy dřevěnými kolíky
  • křížení sítí odkrývejte raději ručně, bagr by je mohl přetít
  • kabely a trubky vždy pořizujte delší, uříznout je můžete vždy
  • jestli je to jen trochu možné, proveďte výkopy, položení, zapískování i zasypání energií během jednoho dne
  • při tom vám bagr dovede ušetřit hodně práce a také času

Zanechat komentář