Jak postavit komín?

Při stavbě komína je nutno dodržet správný technologický postup. Různé typy komínů si žádají různá řešení. Níže uvedený návod nemusí být univerzální, stejně jako kterýkoliv jiný volně dostupný. Konkrétní řešení proto raději konzultujte s odborníky – vyhnete se zbytečným komplikacím.

  1. Top Kouřovody

    Nejdůležitější je základ: připravte si rovnou plochu v úrovni podlahy – základ- který odizolujete proti vlhkosti. Na takto připravený základ pak položíte komínovou patu (nebo první dvě komínové tvárnice – podle toho, jaký krb se chystáte realizovat).

  2. Šamotová jímka a vložka: do komínové paty pak usaďte do řídké malty šamotovou jímku na kondenzát, a to tak, aby boční otvor sloužící k odvádění kondenzátu směřoval do čela komínové paty. Zapadnout by do sebe měly jímka a pata samy. Z čelní strany pak vložte do otvoru šamotové jímky trubičku na odvod kondenzátu, a to tak, aby ústila do obdélníkového otvoru u dna komínové paty. Následně očistěte zámek šamotové jímky a naneste na něj spárovacíhmotu. Stačí si připravit malé množství, aby vám neztvrdla.

Očistěte si šamotovou vložku, a umístěte ji dovnitř komínové paty tak, aby seděla na jímce. Vytlačenou přebytečnou spárovací hmotu odstraňte vlhkým hadrem, aby bylo dosaženo dokonalé hladkosti povrchu.

  1. Izolace a stavba základu:Po instalaci šamotové vložky si připravte jednu desku tepelné izolace. Tu přiložte k šamotové vložce pro připojení komínových dvířek. Desku nad dvířky nařízněte, aby bylo možné ji v místech mimo dvířka kompletně ovinout dokola šamotové vložky. Izolaci pak zafixujtedrátem, aby se nerozvíjela. Následně můžete začít skládat první tvárnice. K jejich fixaci použijte zdicí maltu. Nezapomeňte přitom na vodováhu.

  2. Při stavbě těla komínu postupujte stejně jako při stavbě základu. Nejdříve umístěte šamotovou vložku, obalte ji izolací, a pak obezděte vnější tvarovkou. Zámek šamotové vložky přitom znovu vždy očistěte, a následně opatřete spárovacíhmotou. Hmoty musí být dostatečné množství – poznáte to tak, že při nasazení dalšího dílu dojde k částečnému vytlačení hmoty (kterou následně odstraníte). Postup opakujte, dokud nebude komín adekvátně vysoký.

  3. Podle typu komínové hlavy usaďte příslušnou krycí desku. Pro prostup střechou či stropem si pak musíte připravit otvor – podle typu materiálu o 3 až 5 centimetrů větší, než je průměr komínu. Do vzniklé spáry následně přijde nehořlavá izolace.

  4. Dokončení: Následně již můžete celé tělo komínu omítnout klasickou omítkovou maltou, a do této ještě vlhké malty usadit rámeček pro komínová dvířka a rámeček pro ventilační mřížku. Po zaschnutí nasaďte dvířka a mřížku.

Správnou výšku komína nad střechou určuje norma ČSN 73 4201, která definuje minimálnípožadovanou výšku komínů u šikmých i rovných střech, a také při některých speciálních okolnostech. Výškou komínu je míněna konkrétně výška komínové hlavy, tedy nadstřešní části komína.