Jak postavit plot

  1. Nejprve zaměřte obvod pozemku, aby jste zjistili, kolik budete potřebovat materiálu. Při měření zároveň natahujte provázek a každé 2 metry ho přichyťte ke kolíku v zemi. Takto si označíte místa, kde budete muset vyhloubit betonové základy pro plotové sloupky
Top Ploty a pletiva

  1. Na místech, kde jste umístili kolíky, připravte díry o velikosti asi 30×30 cm. Díry vykopejte do tzv. nezámrzné hloubky (zhruba 80 cm, dle druhu zeminy). Vyhloubené jámy vyplňte suchým betonem a upevněte sloupky. Správnou svislost a výšku sloupků ověřte vodováhou. Sloupky zabezpečte vzpěrami. Po vytvrdnutí betonu přichází na řadu napnutí nosných drátů – nahoře, uprostřed a třetí dole u paty sloupku.

  2. Každý nosný drát nejprve obtočte a pořádně upevněte k prvnímu sloupku. Na dalších sloupcích veďte napnutý drát skrze speciální závěsy až nakonec k poslednímu sloupku v řadě (nepokračujte za rohový sloupek). Zde ho zasaďte do napínáku a otočením klíče drát vypněte. Obdobně upevněte i další nosné dráty na každé straně pozemku.

  3. Pokračujte zavěšením pletiva. K prvnímu sloupku ho připevněte smyčkami pomocí tenčího vázacího drátu. Dále postupujte rozvíjením pletiva a jeho připevňováním k hornímu a dolnímu nosnému drátu. K upevnění slouží vrchní a spodní oka pletiva, která roztáhněte, provlékněte jimi drát a znovu spojte dohromady. K upevnění pletiva na prostřední nosný drát použijte opět tenčí vázací drát.