Jak vybrat vytápění do nízkoenergetického domu

Roční náklady na vytápění v nízkoenergetickém domě jsou 15-30 000
Už pojem „nízkoenergetický“ mnohé napovídá.

Nejde o dům, který by vytápění nepotřeboval, ale na spotřebu energií je méně náročný než klasický dům. Co se týká norem, je u nás pojem nízkoenergetický dům definován normou ČSN 73 0540 a jde o stavbu, která na vytápění spolyká 15–50 kWh / (m2a). Pro srovnání – běžná novostavba spotřebuje cca 80–140 kWh / (m2a), takže rozdíl je celkem výrazný.
Rozdíl ve vytápění mezi nízkoenergetickým a pasivním domem. První odlišnost je již v samotném množství spotřebovaného tepla. Oproti nízkoenergetickému spotřebuje pasivní dům cca do 15 kWh/ (m2a) ročně. Tedy zhruba tak polovinu až třetinu energie.

Velmi zajímavým a vhodným typem vytápění nízkoenergetického domuj jsou tepelná čerpadla,která pracují na principu získávání tepla z okolního prostředí (vzduch, země, voda) nejčastěji pomocí kapaliny.
Díky tomu, že prostřednictvím tepelného čerpadla přebíráte teplo přímo z přírody, nejste tolik závislí na současných cenách energií. Přestože pořizovací náklady nejsou nejmenší, díky této výhodě se vám počáteční investice vrátí vcelku rychle.
Pro orientaci vám také může pomoci jednoduchý výpočet nákladů na topení, k němuž potřebujete znát plochu domu, alespoň přibližný počet kWh na metr čtverečný vašeho domu a současnou cenu za kW energie. Pak už jen vynásobíte a máte odhadovanou sumu: plocha domu x počet kWh/m2.a vašeho domu x cena/kW (např. 120 x 50 x 4 = 24 000 Kč/rok).