Jak začít stavět ?

Rozhodli jste se stavět rodinný dům? Učiili jste rozhodnutí,kterému předchází spousta úvah, rozmýšlení a plánování.

První věc, kterou budeme určitě řešit, budou finance. Můžeme si dovolit stavbu za „svoje“, nebo si budeme muset půjčit? Občas se neobejdeme bez hypotéky. A je úplně jedno, jestli stavíte domek, garáž, či další stavby, které jsou určitě velmi náročné nejen na finance.

Nejdůležitějším rozhodnutím, co se samotné stavby týče je, kde stavět? Pokud máme vybraný nebo vlastní pozemek, je rozhodnutí jednoduché.

Dalším bodem je rozhodnutí, zda postavit svépomocí či si najmout firmu.

Než začneme obcházet různé úřady pro nespočet povolení, které ke stavbě potřebujeme, je třeba si na zmíněné otázky odpovědět. A co stavební materiál? Nejlepší je objednávat více materiálu najednou, za což vám některé firmy poskytnou výraznou slevu, takže i ušetříte.

Jak stavět rozhodně není jednoduchá otázka, jelikož správné rozhodnutí ovlivní celý náš život strávený v novém domě.
Pokud máte všechny tyto otázky vyřešeny, je nutno zajistit ještě další kroky pro začátek stavby:

Nechejte si zpracovat projektovou dokumentaci

Chtějte po projektantovi, aby rovnou spolupracoval s institucemi, které se mají ke stavbě vyjadřovat a se správci vodovodních nebo elektrických sítí. Budete moci zapracovat jejich podmínky hned, a vyhnete se pozdějším dodatečným požadavkům, či dokonce odmítnutí.

Předejdete tak třeba tomu, aby vám památkáři zakázali ve staré zástavbě rovnou střechu či světle žlutou fasádu.

Vyplňte formulář a sežeňte si razítka

Při ohlášení stavby musíte vyplnit formulář, který získáte na každém stavebním úřadě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. V druhé části formuláře najdete seznam všech příloh, které po vás bude stavební úřad chtít Stejně tak je tam přehled dotčených orgánů. Pokud jste už třeba s odborem ochrany přírody projednali přípravu projektové dokumentace, pravděpodobně se nestane, že by vám stavbu zcela zamítl nebo měl zásadní námitky.

Odneste všechny dokumenty na úřad

Máte-li správně vyplněný formulář, všechny přílohy pohromadě i se závaznými stanovisky institucí a vlastníků sítí, odevzdejte to na podatelně stavebního úřadu, nebo to pošlete doporučeně poštou. Je dobré mít ode všeho kopie.

Čekejte na souhlas

Do 40 dní by vám měl úřad poslat souhlas se stavbou plus jednu kopii ověřené projektové dokumentace, a můžete začít stavět. Když během této doby z úřadu nepřijde nic, berte to jako “tichý” souhlas. Pokud však úřad do 30 dní stavbu zakáže, budete muset zažádat o stavební povolení a projít celým stavebním řízením znovu.

Oznamte, že už chcete bydlet

Stavíte-lirodinný dům, obejdete se bez závěrečné kolaudace. Nejméně 30 dní předtím, než se budete stěhovat, musíte oznámit stavebnímu úřadu, že chcete začít bydlet.Když během té doby z úřadu nic nepřijde, můžete se nastěhovat. Ale může vás navštívit úředník a dům zkontrolovat. Najde-li nějaké nedostatky, budete je muset odstranit a v domě můžete začít bydlet, teprve až vám to úřad písemně schválí.