Jaký komín se hodí na vaši střechu?

Od komína se především očekává, že bude odvádět spaliny. Proto je nutné, aby byl bezpečný a spolehlivý. Je nepochybné, že přitom musí čelit značné zátěži.

Z té příčiny se vyplatí preferovat komínové systémy prověřených značek, díky čemuž se je možné vyhnout zbytečným potížím.

Špatně vybudovaný komín přitom dokáže zle potrápit natropit spoustu nepříjemností. Jaký komín je ideální pro vás?

Jedno z kritérií výběru představuje životnost komína

Pří výběru komínu je jedním z nejdůležitějších kritérií jeho očekávaná životnost. Při stavbě rodinného domku se počítá s tím, že komín by měl plnit svoji roli podobně dlouho jako objekt, takže se budují spíše keramické komíny.

Naopak nerezové komíny bývají určeny hlavně pro konkrétní spotřebič, kdy se počítá s tím, že s jeho výměnou bude zřízen rovněž nový komín.

Komín je nutné vybírat podle typu paliva

S ohledem na používaný typ paliva se pro spotřebiče na pevná paliva doporučují keramické a nerezové komínové systémy, jež jsou zamýšlené pro podtlakový provoz a disponují odolností vůči korozi.

Keramické komínové systémy se hodí pro spotřebiče na kapalná paliva a konečně spotřebiče na plynná paliva se připojují do keramických, nerezových a někdy také plastových komínů.

Vložkování komína se využívá především tam, kde se topí tuhými palivy

U komínů na tuhá paliva je vhodné svěřit prověřené společnosti i vložkování komínů. K němu slouží izostatické keramické vložky, jež disponují značnou odolností směrem k působení agresivních kondenzátů, které mají svůj původ při odvodu spalin od kotlů s vysokou účinností a poměrně studenými spalinami.

Tyto komínové vložky je možné hodnotit jako moderní řešení rekonstrukce komínů, jež je sice komplikovanější než vložkování nerezem, ale keramické vložky vykazují větší odolnost k působení vysokých teplot i agresivních kondenzátů.

Zanechat komentář