Jednoduché zhotovení hydroizolace v koupelně

Izolace v koupelnách, sprchách, na balkónech a terasách odjakživa patřily k obzvlášť důležitým, ale zároveň i problematickým úkolům ve výstavbě. Problémy, které tato izolace provázely, byly dány zejména tehdy dostupnými technologiemi a materiály. V dnešní době se setkáváme s novodobými výrobky jako jsou nátěrové a stěrkové hydroizolace. Znamenají hospodárné a spolehlivé řešení izolace, přičemž jejich montáž je velmi jednoduchá.

Porovnání

Jako hlavní izolace se v minulosti nejvíce používaly bitumenové pásy. Přesto, že prošly několika vývojovými stupni, přinášejí stavebníkovi celou řadu komplikací:

– Na jejich natavení potřebujeme na místě montáže tepelný zdroj (například propanbutan nebo jiný), hořáky a další speciální nářadí.
– Samotné pásy mají poměrně vysokou hmotnost az toho vyplývají i vyšší náklady na dopravu.
– Při tomto typu izolace je velmi problematické řešení detailů – v koutech, kolem vpustí, sloupků a podobně.
– Při pásových izolacích vzniká množství spojů, které představují potenciálně místo poruchy.
– Nedají se přímo obkládat obklady a dlažbami. Vyžadují další krycí vrstvy, které jsou však v konečném důsledku zbytečné.
– Na balkonech a terasách jsou tyto krycí vrstvy (obvykle tenkovrstvé spádové potěry) zatěžované vlhkostí, protože se nacházejí nad izolací, a tak dochází k jejich časové degradaci, která je úměrná délce užívání a kvalitě při zhotovování.
– Produktivita práce je u tohoto systému izolování relativně nízká a vyžaduje určitý stupeň zručnosti.
– natavování pásů v malých prostorách, jako jsou koupelny, či balkony, je dost obtížné.

Nové materiály

Všechny tyto problémy u pásových izolacích přinesly tlak a zvýšené požadavky na vývoj nových izolačních systémů a materiálů, které by mohly zajistit doživotní kvalitu a které by zároveň byly hospodárně a rychlé zhotovitelem. Mluvíme o nátěrových nebo stěrkových izolacích. Mnozí lidé je znají i pod názvem “tekuté fólie”.Tyto produkty vzhledem k jednoduchosti montáže podporují rychlost výstavby při dodržení všech kvalitativních ukazatelů a zároveň dávají možnost zvládnout zhotovení izolace i “neprofesionálním” stavebníkem.
Materiály jsou vhodné pro všechny typy běžných stavebních podkladů, jako jsou cihla, beton, pórobeton a jiné tvarovky z plynosilikátů, sádrokarton a další.Problematikou tohoto druhu izolací se zabývají více výrobců

Výhody moderního řešení

– Na realizaci není potřeba propanbutanové tepelný zdroj, hořáky a další pomůcky.

– Materiál se dodává v malých baleních, které se dají snadno převést v osobním automobilu.

– Máme možnost zhotovit si hydroizolaci svépomocí – nátěr nebo hydroizolační stěrku snadno zvládne i nekvalifikovanou osobou. Výhodou je také dobré nanášení i ve stísněných prostorech koupelen a sprchových koutů.

– Nepotřebujeme klasickou přípravu podkladu omítáním, hlavně u tvárnic pro přesné zdění.

– Tento systém umožňuje bezproblémové řešení všech detailů.

– Nátěrové a stěrkové izolace se dají přímo obložit obklady a dlažbami. Nevyžadují zhotovení dalších krycích vrstev. Ušetříme tím nejen čas, ale i finance.

– Vysokou produktivitu práce zaručuje i malá pracnost, přičemž kontrola stačí vizuálním způsobem při nanášení.

Po vytvrzení tenkovrstvé hydroizolace ve velmi krátkém čase dostáváme bezespárý zaizolovaný podklad vhodný pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb.

Zanechat komentář