Lícová cihla není jen na okrasu

Lícová cihla – Na první pohled vypadají lícovky jen jako okrasa fasády. Oceňuje se však i její přínos při úspoře energií, její dlouhá životnost, bezúdržbovost a vynikající samočistící funkce
klinker

Fasáda z lícových cihel se dá realizovat dvěma způsoby – zděním z lícových cihel nebo lepením cihlových pásků. Fasáda z lícových cihel se dá realizovat dvěma způsoby – zděním z lícových cihel nebo lepením cihlových pásků. Nabídka obou produktů je bohatá. Při jejich výběru si všímejte nejen barevného odstínu a povrchovou úpravy, ale zjistěte si i jejich nasákavost. Ta je důležitá z hlediska realizace, při výběru vhodné zdicí malty. Na trhu se setkáte s lícovými cihlami a “klinkerkami”.

Klinker je cihlářský střep vypálený ze speciální hlíny při vysoké teplotě a dlouhém cyklu, díky čemuž má nízkou nasákavost, jen do 6%, větší pevnost a hustotu materiálu. Lícové cihly mají nasákavost 12%, některé až 14 – 16%. Proto je důležité lícové cihly impregnovat, čímž se sníží jejich nasákavost na minimum. Cihly klinker jsou vyráběny metodou tažení a mají tři strany pohledové. Lícové cihly mohou vyrábět tažením i ražením.

Rozeznáte je tak, že tažené mají pohledové tři obvodové strany a jednu technickou, ražené mají pohledové všechny čtyři stěny. Při výběru pásků se můžete setkat s různou tloušťkou. Pásky řezané z cihly klinker, vyrobené z mnohem pevnější směsi hlíny jako při lícové cihle, mohou mít tloušťku 14 mm. Pásky z lícových cihel pro křehkost lze řezat na tloušťku 23 až 25 mm.

Tedy čím hrubší pásek, tím křehčí cihla. Důležitá informace je i hmotnost pásků.Zatímco pásky do 14 mm váží asi 20 kg / m2, hmotnost pásků s tloušťkou 23 mm je kolem 30 kg. Pokud vezmete ještě lepidlo, spárovací hmotu – to vše zatíží fasádu.

Zdění z lícových cihel

Při tomto způsobu realizace je lícové zdivo součástí obvodové stěny s provětrávanou vzduchovou mezerou. Nejčastěji je třívrstvé složení – nosná konstrukce, tepelná izolace, vzduchová mezera a obvodový plášť z lícových cihel.

Pokud je nosná obvodová stěna z cihelných bloků, které samostatně vyhovují teplotechnické požadavky, stačí dvouvrstvá konstrukce bez tepelné izolace.Vzduchová vrstva má příznivý účinek na vlhkostní režim stěny. Ke konstrukci patří kromě cihel a zdicí malty i speciální prvky – stěnové kotvy, úložné konzoly, větrací mřížky a těsnění dilatací.klinker Lícové zdivo představuje v rámci skladby vrstev samostatnou zděnou konstrukci, která se musí vhodným způsobem založit. Proto v místě první řady lícových cihel třeba vytvořit vhodné úložné plochy, a to speciálními konzolami. Fasádu vícepodlažní budovy je třeba členit ve vodorovném i svislém směru dilatačními spárami, které umožní pohyb cihel v důsledku teplotních změn a vyloučí riziko vzniku trhlin.

Aby byl zajištěn přenos vodorovného zatížení stěny od větru, třeba zdivo kotvit k nosné stěně pomocí drátěných kotev z nerezavějící oceli. Množství kotev závisí od statického výpočtu, většinou třeba použít pět kotev na čtvereční metr zdiva.

Funkčnost provětrávání zabezpečuje systém větracích otvorů ve spodní a horní části vzduchové mezery. Větrací otvory se vytvářejí ve styčných spárách tak, že zůstanou nepremaltované. Otvory se chrání proti vniknutí hmyzu a hlodavců speciálními ochrannými mřížkami. Platí zásada, že na každých 20 m2 zdiva je třeba vytvořit 75 cm2 větracích otvorů nahoře i dole, tedy celkem 150 cm2.

Lepení cihlových pásků

Je to jednodušší způsob úpravy fasády do podoby lícového zdiva, není nutné rozšiřovat základový pás kolem domu. Cihelné pásky se lepí na vhodný podklad stavebním lepidlem. Musí být mrazuvzdorné, dostatečně flexibilní a bez možnosti tvorby výkvětů. V současnosti se cihlové obkladové pásky aplikují častěji na kontaktní zateplovací systémy.

Povrch neglazovaných pásků je vhodné napustit bezbarvým silikonovým vodným roztokem s hydrofobními vlastnostmi. Ošetřený povrch zůstane propustný pro vodní páry a lépe chráněnPovrch neglazovaných pásků je vhodné napustit bezbarvým silikonovým vodným roztokem s hydrofobními vlastnostmi. Ošetřený povrch zůstane propustný pro vodní páry a lépe chráněn před nepřízní počasí.