Likvidace azbestu by měla být svěřena jen do rukou profesionálů

Zřejmě každý již někdy zaslechl, jak nebezpečný může azbest pro lidské tělo být. Jeho vláknité struktury se celkem jednoduše dostanou do ovzduší, přičemž člověk si je při dýchání zanese do plic. Protože je azbest silně karcinogenní látkou, existuje zvýšené nebezpečí, že může stát u zrodu rakovinného bujení.

Nikdo se určitě nemusí dlouho zamýšlet nad otázkou, jestli by chtěl v podobně zamořeném prostředí bydlet!

Azbest nemá v moderním bydlení co dělat!

Problém představuje situace, že se azbest dříve používal poměrně hojně ve stavebnictví, a to kvůli svým tepelně izolačním účinkům, takže se s ním i v současnosti lze často střetnout. Ve starších stavbách je možné se setkat s azbestovými deskami, těsněním, rourami, krytinou vlnovkami, těsnicími šňůrami a celou řadou dalších produktů.

Z výše řečeného ale musí být každému zřejmé, že přítomnost azbestu je pro lidské zdraví nanejvýš nežádoucí a je třeba se jej co nejrychlejším způsobem zbavit!

EKOLSAN.cz provede spolehlivou likvidaci azbestu v souladu se zákonem

Likvidaci azbestu je v zájmu vlastního zdraví nutné zadat jen prověřeným společnostem typu www.ekolsan.cz. Pro tuto společnost se jedná o její hlavní činnost, kterou provádí v souladu s platnými zákonnými normami.

To znamená, že azbest při likvidaci neutralizuje a následně jej odváží a ukládá do specializovaných úložišť, jež jsou určena primárně k dlouhodobému uložení azbestu a materiálů, které jej obsahují. Využívá přitom svých bohatých zkušeností.

Nechte si změřit hladinu azbestu v ovzduší!

EKOLSAN.CZ s.r.o. se při své činnosti orientuje i na měření azbestu v ovzduší a průzkum staveb, jenž je při jejich demolici povinný ze zákona. Dobrou zprávou bezesporu je, že společnost působí na celém území České republiky. O nebezpečnosti azbestu ostatně svědčí skutečnost, že jeho užívání je zakázáno v celé řadě států.

Zanechat komentář