Na co si dát pozor při omítání

7 základních chyb při omítání, nebo před jeho zahájením:

Základní chyby samostavitele vyplývají nejen z nevědomosti, ale mnohdy i ze zbytečné horlivosti a spěchu.

Omítání nesmí být prováděno, pokud:
-není provedeno zastropení podlaží včetně zastřešení stavby i veškerých instalací
-nejsou provedeny hrubé instalace ústředního vytápění, vody, nízkého napětí a plynu
-nejsou osazeny zárubně a okna.

Předpokladem pro kvalitní a pevné omítky je jejich dobré spojení s podkladem, a proto je chybou, když podklad:

  • není homogenní
  • není rovnoměrně nasákavý (s optimální vlhkostí zdiva v letním období 6 %/v zimě max. 4 %)
  • není bez prachových částic a uvolněných kousků zdiva
  • není rovný, dostatečně vyzrálý a drolí se
  • není očištěný od případných výkvětů
  • je zmrzlý a vodoodpudivý
  • není únosný, pevný a chemicky stabilní

Nejsou osazeny omítací profily

Dříve než se začne omítat, je třeba osadit omítací profily včetně rohů, ostění a nadpraží oken i dveří.
Volba typu profilu závisí na jeho funkci a na materiálu omítky. Omítací profily se lepí bodově k podkladu vhodným materiálem- nepoužívat sádru.

Není proveden postřik

K zajištění pevného trvalého spojení omítky s podkladem se na podklad nanáší spojovací vrstva – penetrační nátěr, nebo postřik (tzv. „špric“) z řídké cementové malty. Postřik se provádí síťovitě s minimálním pokrytím 50 %. Pokud je podklad velmi suchý, je nutné jej lehce postříkat vodou. Pro postřik se používá naředěná malta, která se bude následně aplikovat.

Míchání, přidávání cizích přísad a pojiv:

Do vyrobené malty je nepřípustné domíchání přísad nebo plniv čí jiných látek, či nesprávné dávkování záměsové vody dle návodu; použití vody z neznámých zdrojů, jímek, nádrží, studní a vodotečí je nepřípustné.

Dodržování teplotního režimu a klimatických podmínek.

Vnitřní omítky je možné v zimním období provádět pouze za předpokladu dodržení
vnitřní teploty +8 C až +10 C a teploty stěn i stropů nejméně + 6 C. Vnitřní teplota se
měří u stěny ve výšce 0,5 m nad podlahou. Po dokončení omítek nesmí teplota celý týden
klesnout pod +5 C.

Schnutí a zrání omítek.

K urychlení vytvrdnutí omítek je zakázáno použití lokálních topidel nebo horkovzdušných agregátů – dojde k rychlému odparu vody a následnému popraskání omítek. Omítky musí vyschnout přirozenou cestou za podpory nepřímého větrání.

Je nutné dodržovat technologické postupy uvedené na obalech materiálů a před jejich aplikací prostudovat Technický list výrobku. .