Nízkoenergetické stavby

Nízkoenergetické stavby přináší komfortní bydlení. Narozdíl od bydlení v nulových či pasivních stavbách se nízkoenergetické stavby od jiných nijak výrazně neliší.

Nízkoenergetické stavby jsou stavby s dostatečnou izolací a důraz je kladen na těsnost konstrukce. Do těchto staveb se instalují systémy řízené výměny vzduchu. Díky řízené výměně vzduchu je do místností přiváděný čerstvý vzduch pravidelně, aniž by došlo k tepelným ztrátám. Toto řešení je výborné zejména pro alergiky a osoby s dýchacími potížemi. Díky tomu také není potřeba otvírat okna.

Nízkoenergetické stavby a spotřeba tepla na vytápění

Jako nízkoenergetické stavby jsou označovány stavby, které mají spotřebu tepla na vytápění do 50 kWh/m2 a rok. Jaká je potřeba tepla na vytápění ovlivňuje zejména to, jak kvalitní je zateplení budovy, fasády, střechy, stěn a podlah v nejnižším vytápěném podlaží. Také záleží na kvalitě oken a dveří. Klíčovým parametrem je tvar budovy – tento faktor tvoří poměr ochlazované obálky stavby a objem stavby. Čím vyšší je faktor tvaru budovy, tím vyšší je spotřeba tepla na vytápění.
K dosažení co nejnižší spotřeby tepla na vytápění záleží také na správné orientaci domu vůči světovým stranám a jeho umístění na pozemku.
Prosklené plochy se umisťují na jižní stranu. Lze tak využít solární panely a zisky z nich v zimním období.

Varianty konstrukčních systémů

Zděná konstrukce – tuto klasickou variantů volí investoři nejčastěji. Tepelně izolační parametry dnes splňuje většina stavebních materiálů.Cihlové zdivo akumuluje teplo, zvládne kolísání vlhkosti vzduchu a má výborné akustické vlastnosti.

Dřevostavba – má několik variant – sloupký nebo montovaný sendvičový systém nebo konstrukce z masivního dřeva. Výstavba trvá 3-6 měsíců.

Konstrukce z litého betonu – je neobvyklá varianta, kdy se obvodové zdi betonují do ztraceného bednění. Nevýhodou je, že později se dům velice těžko přestavujete, je potřeba ho řádně naplánovat od samého počátku.

Vyvarujte se tepelných mostů

Již při návrhu samotné nízkoenergetické stavby se snažte minimalizovat riziko vzniku tepelných mostů. Přispějete výrazně k úsporám energie. Jde především o místa, která jsou oslabena v místě izolace nebo konstrukce – osazení oken, dveří, obvodových stěn, napojení stropů, římsy, balkóny.

Zanechat komentář