Příčky z pórobetonu

Zdění na tenkou vrstvu lepicí malty znamená pro tyto konstrukce rychlé a spolehlivé řešení. Díky minimálnímu odpadu, který při práci s těmito tvárnicemi vzniká, je práce na příčkách relativně čistá.Nízká hmotnost pórobetonu minimálně zatěžuje stropní konstrukce, což umožňuje umísťování příček bez jakýchkoliv omezení i ve starších budovách.

Přesto, že je materiál lehký, má už i při malých tloušťkách dostatečnou pevnost na kotvení předmětů. Pórovitá struktura zaručuje stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech. Díky tomu bude mít stěna vždy dostatečnou teplotu a bude příjemná na dotek. Dobrá zvuková izolace je spolu s nepřekonatelnou požární odolností dalším argumentem ve prospěch tohoto materiálu.

 Příčky z bílého a šedého pórobetonu

Bílý a šedý pórobeton se barevně liší z důvodu hlavní suroviny, která se přidává do základní směsi (cement, vápno a voda). Bílý pórobeton vzniká smícháním základních surovin s křemičitým pískem. Šedý pórobeton vzniká přidáním elektrárenského popílku do surovinového základu. Barva není jediný rozdíl, liší se i některými parametry svých fyzikálních vlastností. Bez ohledu na konkrétní parametry je postup při stavbě příček v interiéru stejný.
naradi-hitachi-468x60.png

 Kreativní materiál 

Pórobeton významně rozšiřuje kreativní možnosti kutily.Jednoduchá zpracovatelnost nabízí úžasnou výhodu oproti ostatním stavebním materiálům, které se používají pro zhotovení dělících příček v interiérech. Kreativní řešení interiéru nejsou díky snadno opracovatelný materiálu limitované. Pomocí tvárnic si můžete jednoduše vytvořit efektní nábytkový systém: zástěny, výklenky ve zdi, pulty, police či úložné prostory, které se stanou plnohodnotnou součástí interiéru. Atypický formát si pomocí běžné ruční pilky jednoduše vytvarujete sami podle vlastní fantazie.

Meze fantazii se nekladou ani při finálních úpravách příček. Homogenní a rovný povrch stěny umožňuje bezproblémovou aplikaci všech povrchových úprav. Stěny z bílého pórobetonu můžete omítnout nebo oblepit tapetami, obložit jejich dřevem. Podle vlastních představ je můžete ozdobit keramickým obkladem či obkladem z přírodního kamene.

 Doporučená tloušťka příček

Různé formáty tvárnic jsou určeny pro různé stavební úpravy v interiéru. Tvárnice tloušťky 50 mm se používají pouze na obezdění předmětů, např. vany, svody apod. Příčky s tloušťkou 75 mm lze použít při rekonstrukci bytových jader. Tato tvárnice se však doporučuje jen na krátké příčky. Na stavbu příčky na výšku podlaží v běžné místnosti je nezbytné použít tvárnice pro příčky minimální tloušťky 125 mm, které jsou nejčastěji používanými tvárnicemi na zhotovení nenosných příček. Pokud uvažujete o hrubších příčkách, přesné tvárnice na nenosné stěny z bílého pórobetonu se vyrábějí i v tloušťkách 150 mm až 200 mm. Stěna této tloušťky již zaručuje nejvyšší únosné parametry.

Příčky v novostavbě krok za krokem 

Pokud realizujeme příčky v novostavbě, je třeba na ně myslet již při budování obvodového a nosného zdiva. V tomto případě si podle projektu vyznačíme polohu budoucí příčky na nosné stěně, přičemž dbáme na svislost příčky. Největší přípustná vzdálenost dilatací zdiva nenosných stěn z přesných tvárnic z bílého pórobetonu je 8 m. Do každé druhé ložné spáry vložíme ocelovou spojku nerezových kotevních pásků (ocelový pásek ohnutý do tvaru L), kterou budoucí příčku pomocí hřebíků uchytíme ke zdivu. Spojku zdiva můžeme případně vtlačit do maltového lože bez použití hřebíků.Vápenocementovou maltu pro první řadu tvárnic položíme na hydroizolaci.

Každá stropní konstrukce, bez ohledu na to, z jakého materiálu je vyrobena, se už na základě vlastní hmotnosti prohýbá (i když minimálně). Z tohoto důvodu musí být příčky založeny na separační podložce a po obvodu je třeba je pružně uložit. Tyto fyzikální vlastnosti platí obecně pro všechny zdicí materiály. Příčky natřeme tenkou vrstvou malty po celé šířce i na čelech. Rovnost příčky kontrolujeme pomocí provázku. Spojky také důkladně natřeme maltou a zazdíme tvárnicí. Příčky k nosnému zdi nelepíme. Mezeru vyplníme montážní pěnou. Příčky, se kterými jsme nepočítali, je možné kotvit i jiným způsobem. Spojku připevníme do zdi dodatečně pomocí rozpěrek, přičemž používáme rozpěrky do pórobetonu.

Otvory na dveře v příčkách lze jednoduše vytvořit díky dveřním překladem pro příčky, které kvalitní výrobci nabízejí jako součást stavebního systému. Montáž překladů je jednoduchá. Uloží se do tenkovrstvé malty. Dbáme na to, aby šipka na překladu směřovala směrem nahoru.

Z důvodu prohýbání stropní konstrukce necháváme při nenosných příčkách mezeru podle předpokládaného průhybu a vyplníme ji montážní pěnou nebo minerální vlnou.

Úprava rozměrů a tvarů tvárnic je možná přímo na stavbě. Pokud potřebujeme tvárnici nařezat na jiný formát, uděláme to pomocí běžné ruční pily. Řežeme rovnoměrnými tahy. Řez i odřezek jsou po odříznutí čisté a hladké. Případné nerovnosti zabrousíme ručním hoblíkem.

Vytvořit otvory a drážky v příčkách, jakož i tvarování tvárnic do požadovaného formátu, je velmi jednoduché. Pomocí běžných pracovních nástrojů si ve zdivu vytvoříme otvory a drážky podle přání.

 Kotvení do stěny z bílých tvárnic

Stavebník nemusí mít obavy upevňovat na stěny z tvárnic z pórobetonu nábytek či technologické vybavení domu. Na takové stěny upevňujeme běžně zásobníky s teplou vodou, kotle a podobné těžké předměty. Vždy však musíme zvolit správný upevňovací prostředek. Ke kotvení těžkých předmětů se používají běžně dostupné rozpěrky nebo kotvy do pórobetonu. Pokud potřebujeme upevnit například kuchyňskou skříňku, vhodným řešením je sáhnout po rozpěrky určených speciálně pro pórobeton. Na menší zatížení jsou vhodné i univerzální rozpěrky, pokud výrobce udává vhodnost pro pórobeton.

Ve struktuře pórobetonu jsou miniaturní póry, které ovlivňují nejen dobré tepelně-izolační vlastnosti materiálu. Díky nim je materiál homogenní, což usnadňuje kotvení předmětů na stěnu. Nemůže se stát, že při vrtání narazíme na dutinu nebo tlustou vrstvu malty mezi cihlami, jak to bývá u jiných typů materiálů. K uchycení skříněk kuchyňské linky nebo skříněk v koupelně by měla stačit příčka s tloušťkou 100 mm. Na vlastní uchycení je nutné použít dostatečný počet rozpěrek (dle předpisu výrobce o únosnosti rozpěrek). Na uchycení těžkých předmětů (kotel, bojler apod.), které rozpěrky neunesou, je třeba použít montáž přišroubováním a uchycením přes stěnu na kotevní destičku. Stěnu provrtáme, na druhé straně stěny vyfrézujeme niku s velikostí protiplechu (nebo ocelové kruhové podložky), vložíme závitovou tyč a upevníme maticí. Instalační drážky lze zhotovit a následně zazdít, ale nesmí přitom dojít k ohrožení stability konstrukce.Tímto způsobem můžeme kotvit i velmi velká zatížení (části střechy a podobně), přičemž na stěně nebude vůbec nic vidět, protože niku po montáži síťujeme a omítneme.