Příjezdová komunikace a pokácení stromu může být pěkný oříšek

Jste na začátku stavby nebo je stavba v plném proudu a v cestě vám stojí velký strom? Tato situace se může vynořit také při řešení situace s příjezdovou cestou. Pokácet vzrostlý a košatý strom, který již po dobu několika generací stojí teď už sice na vaší části pozemku, znamená zajištění povolení na jeho pokácení.

Jak zvítězit nad vzrostlým stromem a úřady

Určitě si uvědomujete, že strom to je sice velmi krásný, ale jakmile brání v přístupu do vašeho domu, prostě jej musíte skácet chtě nechtě. Začíná tedy zdlouhavá cesta a chození po úřadech, tedy známé úřední kolečko. Strom, který se nachází mimo les, má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší než 80 cm, nemůžete pokácet bez svolení příslušného úřadu, tedy Odboru životního prostředí v příslušné části, kam spadáte.

Zde je nutné podat žádost o možnost pokácení dřeviny a každý úřad má většinou pro tuto žádost svůj speciální formulář. Po podání žádosti proběhne místní šetření a následně pak bude kácení povoleno. Určitě ale musíte počítat s tím, že kácení jakýchkoli dřevin je vždy povoleno pouze v době mimo vegetační období, tedy v období vegetačního klidu. Jedná se o dobu od října do března. Můžete spojit dvě věci zároveň a propojit skácení stromu s vybudování příjezdové cesty anebo jinou úpravou terénu. Tím si lze zjednodušit dopravu materiálu přímo k vaší stavbě. Odvoz lze zajistit dohromady.

Nenechte se odradit zpočátku s mírným odporem příslušného obecního úřadu, který často nesouhlasí s vybudováním účelové komunikace. Úřady často v prvopočátku zkouší vyžadovat vybudování místní komunikace a to se může velmi prodražit. Zapátrejte v zákonech a nenechte se zaskočit prvotní hrozbou úřadu s nutností budování chodníků a obrubníků.

TIP: Přečtěte si o tom, kdy je nejvýhodnější doba pro kácení stromů?

Účelová komunikace a znění zákona

Co se skrývá pod pojmem Účelová komunikace? Účelová komunikace nemá zákonem daná pravidla na to, jak má přesně vypadat a zda má také splňovat nějaké udané technické parametry. Tím může být podloží, asfalt a zmíněné obrubníky. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů udává pouze následující:

§7 Účelová komunikace „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními předpisy tím není dotčena“.

Aby obecně pozemek nebo část pozemku bylo možno považovat za účelovou komunikaci, musí dojít ke splnění těchto čtyř podmínek:

  • plnění účelu dle ustanovení §7odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
  • stálost a patrnost v terénu
  • souhlas vlastníka s obecným užíváním cesty veřejností (nebyl vysloven kvalifikovaný nesouhlas vlastníka)
  • nutná komunikační potřeba

Jakmile si pročtete zákon, můžete poprosit projektanta o nákres velmi jednoduchého projektu na účelovou komunikaci a můžete začít stavět. Nenechte se tedy obalamutit jakýmkoliv tvrzením, že účelová komunikace musí mít určitou šířku, štěrkového podloží, lemování obrubníky a podobné náležitosti. Odkaz na zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích vám pomůže při jednání s úřadem. Jediné, co vás může při kácení stromu s budováním cesty potkat je přikázání náhradní výsadby nového stromu.

Zanechat komentář