Prořezávat větve ve výšce lze za pomoci pracovní plošiny

Stromy představují důležitou součást životního prostředí a pravidelná péče o ně by měla být samozřejmostí. O lesy pečuje Lesní správa, o sady a zahrady se starají jejich majitelé a o městskou a obecní zeleň zase pečují zaměstnanci měst a obcí. V lesích rostou stromy většinou bez zásahů člověka, až v době, kdy se les vykácí, je potřeba prázdné místo osadit novými stromky. Jen o ty, než vyrostou do určité výšky, se musejí lidé starat. Při pěstování ovocných a okrasných stromů je ale lidský zásah potřeba. Aby stromy plodily víc, musí se pravidelně prořezávat, i když pravdou je, že ne všechny ovocné stromy zásah člověka potřebují.

Použití plošiny je mnohem bezpečnější, než balancování na žebříku

Prořezávku menších stromů zvládne sadař ze žebříku, ale u stromů, které nejsou pěstované jako zákrsky, je již lepší a bezpečnější místo žebříku využít pracovní plošinu. Z ní můžete prořezávku stromů provádět přesně z místa, které si zvolíte, a je jedno, zda k tomu budete používat zahradnické kleště, klidně i ty s prodlouženými rameny, nebo motorovou pilu při prořezávání silnějších větví. Oba způsoby jsou při provádění z pracovního koše plošiny naprosto bezpečné. Chcete-li prořezávku větví provádět v Praze nebo ve středočeském kraji, můžete k tomu využít plošiny od společnosti Pronájem pracovních plošin Praha. Pobočky jsou také v Brně (pronájem plošin Brno) a Ostravě (Pronájem plošin Ostrava). Můžete si vybrat ze čtyř druhů a pracovníci společnosti vám s výběrem té nejvhodnější vždy rádi pomohou.

Společnost můžete kontaktovat telefonicky nebo pomocí emailu. Podle výšky, do které se s plošinou budete potřebovat dostat a podle náročnosti terénu, ve kterém se bude plošina pohybovat, můžete použít plošinu pracovní, montážní, vysokozdvižnou nebo hydraulickou. Pronajmout si plošinu od společnosti Pronájem plošin Praha mohou fyzické osoby, města i obce. Plošinu mohou využít nejen k prořezávce stromů, ale i k jejich kácení. Jsou totiž místa, na kterých nelze strom pokácet klasickým způsobem, protože není prostor, do kterého by mohl celý spadnout. Proto se využívá plošiny k postupnému odřezávání větví a pak i jednotlivých částí kmene stromu. Tento způsob je naprosto bezpečný a škody, které při něm mohou vzniknout, jsou minimální. Společnost Pronájem plošin Praha nabízí i možnost objednat si prořezávku větví nebo kácení stromů přímo od odborníků, se kterými při pronájmu svých plošin spolupracuje. Stačí jen kontaktovat společnost Pronájem plošin Praha, službu si objednat a v dohodnutém čase přistaví plošinu s profesionální obsluhou, která se postará i o prořezávku větví nebo pokácení stromu.

Zanechat komentář