Rady při výběru tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je vlastně jakási inverzní chladnička. Funguje totiž na stejném principu, jenže opačně. Kromě vysoké účinnosti je jeho výhodou i to, že využívá jedny z najohleduplnějších metod vytápění a přípravy teplé vody, či dokonce ochlazování domácnosti. S pomocí tepelného čerpadla proto jednou ranou snížíte energetickou spotřebu, ale i množství emisí oxidu uhličitého.

 Velmi zjednodušeně řečeno, zatímco cílem chladniček je vytvořit “zimu” uvnitř, přičemž teplo se odvádí přes chladič ven, tepelné čerpadlo funguje tak, že z vnějšího prostředí odebírá teplo, aby ho pak při vyšší teplotě odevzdalo do topného systému. Za určitých podmínek dokáže tepelné čerpadlo ohřát topné médium až na 65 ° C. Optimální účinnost celého systému však zajistíte pouze tak, že výběr a umístění tepelného čerpadla důkladně naplánujete. I při volbě toho nejvýkonnějšího zařízení totiž můžete svou investici promrhat, pokud zanedbáte všechny aspekty využití obnovitelné energie či samotnou instalaci.

Před rekonstrukcí či po ní?

Výkon tepelného čerpadla vychází z potřeby tepla, kterou vykazuje konkrétní objekt. Pokud se tedy chystáte rekonstruovat dům a přemýšlíte i o využití takového obnovitelného zdroje energie, nejprve udělejte nutné úpravy, díky kterým snížíte celkovou spotřebu na vytápění, ať už jde o zateplení obvodového pláště a střechy nebo výměnu oken. Pokud byste nejprve instalovali čerpadlo a až následně řešily komplexní obnovu domu, zbytečně byste při investici do zařízení přeplatili, protože návrh by vycházel z původních ukazatelů spotřeby před rekonstrukcí. Tepelné čerpadlo můžete nejefektivněji využít při dobře zateplených objektech, ideálně v kombinaci s nízkoteplotním systémem vytápění, například s podlahovým topením. Při těchto zařízeních také platí, že jejich cena stoupá spolu s výkonem a že při nižší zátěži zase budou pracovat méně efektivně.

Dobrý návrh – rychlá návratnost

Návrh zapojení tepelného čerpadla musí zohledňovat zejména lokální teplotní poměry a přizpůsobit tepelný spád (teplota na vstupu a výstupu z otopné soustavy, např. 55 ° C / 45 ° C) podle architektonického řešení domu. Následuje rozhodnutí, zda bude nutný takzvaný bivalentní provoz, čili takový, který počítá se zapojením přídavného zdroje tepla (většinou elektrického), když výkon samotného čerpadla nestačí k pokrytí potřeby tepla. Takové řešení se často využívá při rekonstrukcích nebo v otopných soustavách s výstupní teplotou kolem 90 ° C. V neposlední řadě byste měli zajistit účinnou regulaci a dimenzování otopné soustavy objektu. Při správném návrhu lze dosáhnout návratnosti takové investice již v průběhu sedmi let.

cerpadla 03 Vaillant

Důležité kroky:

  • Zjistěte, jaké jsou teplotní ztráty vašeho domu.
  • Stanovte správný topný výkon tepelného čerpadla.
  • Pokud je to nutné, zvolte bivalentní provoz, přičemž určíte typ doplňkového zdroje.
  • Vyberte typ nízkopotenciálního tepla pro tepelné čerpadlo (tj voda, vzduch, země, případně odpadní teplo).
  • Zvažte výši investic, které jsou spojeny s pozemními pracemi, vzhledem k druhu vybraného tepelného čerpadla.
  • Zjistěte, jaký bude tepelný spád stávající nebo plánované otopné soustavy.
  • Určitě, jaké bude doplňkové využití tepelného čerpadla, např. ohřev teplé užitkové vody či chlazení.

Parametry COP a SPF

Přestože tepelné čerpadlo nabízí využití obnovitelných zdrojů energie, neznamená to, že je zcela nezávislé na další energie, potřebné k pohonu kompresoru. Jeho tepelný topný výkon tedy zahrnuje nejen přirozenou energii z prostředí (výkon), ale i dodávanou elektrickou energii (energetický příkon). Jejich vzájemný poměr pak udává topný faktor, nazývaný také výkonové číslo nebo ve zkratce COP (z angličtiny Coefficient of Performance). Tento údaj musí být vždy větší než 1. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje mezi 2,5 až 4 jednotkami k jedné dodané, což znamená, že z 1 kWh elektrické energie lze získat asi 2,5 až 4 kWh tepelné energie. Platí, že čím je COP větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a vy více ušetříte. Jeho hodnota se však, logicky, vzhledem k měnící se podmínky v průběhu roku mění. Během teplého léta bývá tento faktor vyšší, díky čemuž získáváme teplo velmi levně. Naopak v chladných dnech se topný faktor snižuje, při vysokých mrazech (například kolem – 20 ° C) musí vytápění zajišťovat náhradní zdroj, například elektrický kotel, který bývá součástí čerpadla. Proto je dobré kromě samotného údaji COP znát podmínky, za jakých se tento faktor stanovil, především teplotu venkovního vzduchu, teplotu topné vody, příkon ventilátoru, spotřebu energie při rozmrazování atd. Mnohem přesnějším a ucelenějším ukazatelem je takzvané sezónní výkonové číslo, které se označuje písmenem β nebo zkratkou SPF (z angličtiny Seasonal Performance Factor). Mluví o tom, jak dokáže tepelné čerpadlo přizpůsobit svou energetickou náročnost proměnlivému topnému výkonu v závislosti na teplotních změn vnějšího prostředí.

cerpadla 04 Viessmann

Zanechat komentář