Regenerace staveb

Regeneraci můžeme nazvat také revitalizací staveb, tedy komplexní opravou důležitých částí stavby. Regenerace staveb zahrnuje zateplení střechy, obvodových zdí domu, výměnu oken a dveří, zateplení podlah, rekonstrukce balkonů a lodžií, výměnu rozvodů vody nebo elektroinstalace. Regenerace může mít na sebe několik navazujících etap.

Na regeneraci staveb je možno čerpat dotace, můžete tak regeneraci stavby provést za velmi vyhodných podmínek.

 K čemu je regenerace staveb dobrá ?

 • úspora 30-50% nákladů na vytápění oproti současným nákladům
  regenerace staveb

  regenerace staveb

 • zlepšení kvality života
 • zvýšení hodnoty nemovitosti
 • ochrana životního prostředí
 • prodloužení životnosti staveb

Vyvarujte se zbytečných chyb u regenerace staveb

Pokud jde o regeneraci staveb jako jsou panelové domy, ty obvykle potřebují provést kompletní regeneraci.

Při regeneraci panelového domu bychom neměli provádět zásahy do nosných konstrukcí takovými úkony jako jsou změny polohy příček, vytváření prostupů stropní konstrukcí, vytváření dveřních či jiných otvorů v nosných stěnách. Pokud takovéto zásahy potřebujete, vždy se poraďte se statikem. Vyhněte se také zásahům do zateplovacího systému domu třeba montáží satelitního systému nebo sušáku na prádlo. Pokud tento zásah provedete bez povolení dodavatele zateplení, můžete přijít o záruku na dodané dílo. Při neodborném zásahu dochází k vytváření tepelných mostů nebo zatékání vody.

Další velkou chybou je výměna oken za plastová ještě před samotným zateplením domu. Nejideálnější je měnit okna současně při provádění zateplení. Při koupi oken si pečlivě zjistěte, jak splňují požadovaná kritéria.

 U montáže oken by měl být uveden způsob

 • jak ukotvit rám do ostění včetně kotevních prostředků
 • jak provést připojovací spáru
 • jakou použít tepelně izolační pěnu
 • jaká bude pohledová úprava okna

U skla si zjistěte, jaký je součinitel prostupu tepla sklem

Přípustné jsou tyto hodnoty:

 • u dvojskla Ug = 1,1 W/m2K
 • u trojskla Ug = 0,6-0,7 W/m2K

U rámu okna sledujte:

 • zda je šířka profilu minimálně 70 mm
 • tloušťka vnějších pohledových stěn profilu splňuje normy ČSN EN 12608 (čl. 5.3.2) pro třídu A – 2,8 mm
 • je v rámu i křídle okna minimálně 5 komor
 • jaké je použito těsnění

Zanechat komentář