Sanace staveb

Nadměrná vlhkost staveb přináší řadu problémů. Do konstrukce staveb se při vzlínání vody vnášejí vodorozpustné soli, které se nacházejí v zemině.
Usazují se v omítce a zmenšují póry stavebního materiálu.
Nadměrná vlhkost staveb zvyšuje vlhkost vzduchu v místnosti a snižuje tepelně izolační vlastnosti zdiva. Díky tomu se mohou začít tvořit plísně, které nám způsobují nemalé zdravotní problémy.

Základ úspěšné sanace staveb

Je potřeba jednoznačně stanovit příčinu vlhkostních poruch a seznámení se se složením a vlastnostmi zdiva i celé stavby. Je potřeba provést analýzu způsobu používání projektu, jeho umístění v terénu a stupeň nasáknutí stěn vodou. Následně je potřeba aby byla provedena sanace staveb.

Metody sanace

Součástí sanace staveb je doplnění nebo opravení porušené izolace. Můžeme použít několik metod.

Chemická injektáž

– používá se pro dodatečné vodorovné i svislé odizolování zdiva proti vzlínající vlhkosti. Injektážní prostředek je potřeba vybírat podle stupně a příčiny zavlhčení a prosolení zdiva.

Výhody:

  • rychlá aplikace
  • není narušen běžný provoz domu
  • není narušena statika domu
  • utěsní i tlakovou vodu

Silikonová injektáž

– tlaková injektáž pomocí silikonových mikroemulzí je jedním z komplexních řešení problémů sanace staveb. Aplikací silikonu dojde ke vzniku vodoodpudivosti stavebních hmot. Po napuštění silikonem se ve zdivu vytvoří bariéra odolná vodě.

Výhody:

  • rychlá aplikace
  • vysoká variabilita
  • vhodná pro zdivo i tvárnice

Mechanické metody

– podřezání zdiva řetězovou pilou, diamantovým lanem nebo zarážení plechů – jde o nejčastěji používané metody. Jde o vytvoření prostoru ve stavební konstrukci do kterého se vloží hydroizolační materiál.

Podřezání zdiva pilou

– řez se provede v maltové spáře. Základem je odsekání omítky v místě řezu a tím vytvoření nového pevného podkladu pro pojezd řezacího zařízení. Řez je veden do délky 1 m. Nevýhodou je vysoká prašnost a náročnost na okolí podřezávaného zdiva.

Narážení nerezových plechů

– desky z nerezového vlnitého plechu jsou zaráženy do ložné spáry zdiva. Desky jsou opatřeny hroty a jsou zaráženy pneumatickým kladivem. Výhodou této metody je dlouhá životnost izolace.

Zanechat komentář