Schodiště: Návrh a výpočet stručný návod

Jedna ze situací, ze které si většina lidí láme hlavu, zejména ti, kteří staví svépomocí je jak správně navrhnout schodiště. V tomto článku se podrobněji ponoříme do této problematiky a vyjasníme si i pár pojmů.

K čemu schodiště slouží, je jasná věc, z jakých částí se ale skládá?

Schodiště se skládá z ramen, podest a stupňů.

Schodišťové rameno – jedná se o součást respektive konstrukci, která se sestává z minimálně 3 stupních a spojuje různé výškové úrovně.

Dle počtu ramen se pak dělí na:

 • Jednoramenné
 • Dvouramenné
 • Víceramenné

Podesta – tzv. podlažní a mezipodlažní konstrukce umožňující spojení nebo ukončující schodišťového ramena v jedné výškové úrovni.

Jak správně navrhnout šířku a výšku stupně

Zapamatujte si, že každý stupeň musí mít stejnou šířku i výšku v celém rameni.
Výpočtový vztah je pak  2h + b = 630 mm  , jedná se o tzv. Lehmanův vzorec.

Vysvětlivky:

 • h – výška stupně
 • b – šířka stupně (nejmenší šířka stupně je 210 mm, nejmenší šířka stupnice je 250 mm

Návrh a výpočet schodiště

Navrhování schodiště má základní pravidla, která je nutno dodržovat, pojďme si je nyní důkladně projít.

Každý prostor schodiště musí být důkladně osvětlen a provětrán.

Stupnice schodišťového stupně musí být vodorovná, beze sklonu a v příčném i podélném směru. Totéž platí u podest vnitřních schodišť.

Naopak podesty vnějších schodišť mají povoleno mít podélný sklon ve směru sestupu nejvýše 7 %.

Maximální počet stupňů v rameni je 18 nebo doporučovaných 16. Minimální jsou pak 3.

Ptáte se, jaká je minimální průchodná šířka schodišťového ramene?

Rozlišujeme RD, tedy rodinné domy a BD bytové domy. Pro RD (rodinné domy) je minimální průchodná šířka 900 mm a pro BD (bytové domy) 1 100 mm (pokud se v domě vyskytuje výtah).

Vzorec pro podchodnou výšku:  h= 1500 + 750/cos α 

Vzorec pro průchodnou výšku:  h= 750 + 1500 × cos α (výsledek nesmí vyjít méně než 1950 mm) 

Do průchodné šířky smí zasahovat zábradlí, ale nejvýše 50 mm.

Šířka podlažní podesty musí být:

 • rovna minimálně šířce schodišťového ramene + (100 až 200 mm)
 • pokud se na podestu otevírají dveře výtahu pak je šířka 1600 mm

Dalším bodem je šířka mezipodlažní podesty, která má být minimálně jako šířka schodišťového ramene.

Šířka vložené mezipodesty (u přímého dvou ramenného schodiště)  Lp = n × 630 + b 

Jak tedy postupovat při návrhu schodiště…

 1. Navrhněte si šířku ramene (na základě druhu stavby)
 2. Navrhněte si podesty viz. výše
 3. Zvolte si délku schodišťového ramene, a to následovně v tomto pořadí:
 • Zvolte výšku podlaží H
 • Zvolte si výšku stupně (záleží na druhu stavby) – obvykle h = 150 – 180 mm
 • Vypočtěte si počet stupňů ze vzorce:  n = H/h 
 • A v poslední řadě vypočtěte skutečnou výšku stupně ze vzorce:  h = H/n 
 1. Vypočteme si šířku samotného schodu, který vychází z délky kroku (630 mm), viz. Lehmanův vzorec výše.
 2. Dále si ověříme maximální sklon ramene
 3. V předposledním kroku si vypočteme celkovou délku ramene ze vzorce:  L = (N-1) × b 
 4. Vysvětlivka: N = je počet stupňů v jednom rameni
 5. Na závěr ověříme podchodnou a průchodnou výšku tak, aby splňovala minimální povolené rozměry, opět viz. výše.

Zábradlí

Každý prostor, kde hrozí značné nebezpečí pádu osob a je volně přístupné je nutno opatřit zábradlím. Zábradlí musí navíc odolávat případným zatížením. Dále stojí za zmínku, že schodiště, které má více jak 3 stupně MUSÍ mít zábradlí.

Výška zábradlí

Přehled nejmenších dovolených výšek zábradlí jak uvádí norma ČSN 74 3305, viz. tabulka níže.

Snížená zábradlí (RD) 900 mm (se používá, jestliže je hloubka volného prostoru nejvýše 3,0 metru)
Základní zábradlí 1000 mm (obvykle ve všech situacích)
Zvýšená zábradlí 1100 mm (se používá, jestliže je hloubka volného prostoru větší než 12,0 metrů)
Zvláštní zábradlí 1200 mm (se používá, jestliže je hloubka volného prostoru větší než 30,0 metrů)

Kotvení zábradlí pak připadá v úvahu buď se shora či zboku do ramen podest.

Nezapomeňte na skutečnost, že každé schodiště by mělo být opatřeno také madlem. Mělo by být umístěno ve výšce nejméně 900 mm a maximálně 1200 mm.

Podívejte se na závěr na inspirací schodišť z celého světa. Máte nějaké dotazy? Napište nám je do komentářů níže.

Zdroj fotografií: Pinterest.cz

Zanechat komentář