Souhlas souseda se stavbou

Chcete stavět dům, garáž či plot, ale nevíte, zda musíte mít souhlas souseda se stavbou? Poradíme vám, jak ho získat.

Kdy je potřeba souhlas souseda se stavbou?

Dospěli jste k názoru, že nadešel čas postavit si svůj vysněný dům? Máte už koupený pozemek a proto nevidíte žádný problém, proč byste se právě nyní do toho nemohli pustit? Nebo chcete na svém pozemku něco opravit, předělat nebo dělat jiné větší úpravy? Nezapomeňte o tom dát vědět svým sousedům. Každá stavba či stavební úprava má svá pevná pravidla, která v České republice není možná obejít.

Jak získat co nejjednodušeji souhlas souseda se stavbou

Nejjednodušší forma je ta, že sousedovi pošlete doporučený dopis. Obsahuje základní informace o záměru stavby, situační mapku a další dokumentace, jako například půdorys atd. Většina stavebních úřadů akceptují doložení kopie dopisu spolu s dodejkou z pošty.

Další způsob je písemný souhlas souseda se stavbou. Náležitosti stanoveny stavebním zákonem nejsou nikterak určené, proto doložte na stavebním úřadu půdorys nebo jiný výkres domu, na kterém bude prohlášení souseda, podpis a datum. Prohlášení se dá stáhnout na internetu nebo si ho vyzvedněte na stavebním úřadě.

Dokumenty potřebné k ohlášení stavby

Oznámení o stavebním záměru, vyjádřeni k existenci sítí, radonový průzkum, PENB, stanovisko hasičského sboru, smlouva o připojení k distribuční síti, žádost o územní souhlas, souhlas s ohlášením stavby, písemné prohlášení o provedení stavebního dozoru, doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat funkci stavebního dozoru, doklad o právu ke stavbě či pozemku

Máte štěstí na dobré sousedy a se stavbou všichni souhlasí? Pak můžete dokument odevzdat na nejbližším úřadě. Po doložení má úřad čtyřicet dní na vyjádření. Pokud vám do této doby nepřijde žádné vyjádření, znamená to, že vám souhlas o stavbě úřad udělil mlčky a můžete stavět. Za ohlášení se neplatí žádné poplatky.

Souhlas souseda se stavbou: Nesouhlas souseda

Nesouhlas souseda

Co dělat, když soused nesouhlasí se stavbou

Může se stát, že ač máte se sousedy velmi přátelský vztah, nebudou souhlasit s vaší stavbou. Důvodů k tomu mohou mít hodně. Nejčastější je obava ze stínění jeho domu, pozemku. Od tohoto se mohou bohužel začít kumulovat další připomínky, které musíte na stavebním úřadě obhajovat. I to se bohužel mezi sousedy stává. Naštěstí pro vás máme dobrou zprávu. Musíte si uvědomit a to i váš soused, že vy jeho souhlas nepotřebujete.

Jeho souhlasem se urychlí vydání stavebního povolení, nicméně není k vydání stavebního povolení nezbytně nutný. Stavební úřad musí posoudit jeho námitky. V případě, že jsou nesmyslné, musí stavební povolení vydat. V tomto případě se vydání stavebního povolení protáhne, zvláště, pokud bude soused přicházet s novými a novými připomínkami k vaší stavbě.

Pokud si soused trvá na svém a nechce souhlasit s vaší stavbou, musí k tomu mít vážné důvody. Zvláště starousedlíci mají s novými domy problémy. Možná vaší stavbou vyplanou na povrch sousedovo záležitosti, o kterých si je dobře vědom a bojí se, aby stavební úřad na nic nepřišel. Takto se totiž přijde třeba na slepou přípojku dešťové vody a jiné stavby, které musí být ohlášené .

Víte, kdy stačí oznámit stavbu a kdy už je třeba stavební povolení?

V dnešní době je stavební zákon rozšířen o okruh staveb a stavebních prací, které nebude třeba povolovat ani ohlašovat. Namísto povolení bude často stačit jen ohlášení stavebnímu úřadu. Bez ohlášení spadají stavby do 25m2 a 5m výšky. Pokud splňují další zákonné parametry, dále sem spadají zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží, skleníky do 40m2, zastavěné plochy a do 5m výšky, bazény do 40m2, stavební úpravy energetických vedení, vodovodů, kanalizací, přípojky do 50m. Celkem se jedná o 45 staveb, uvedené v paragrafu 103 nového stavebního zákona.

Mezi objekty, které bude stačit pouze ohlásit, patří především objekty a rekreační stavby pro bydlení se zastavěnou plochou do 150m2, jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím včetně. Ohlášení se vztahuje i na stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby či na demolici staveb. Celkem se v této kategorii jedné o šestnáct staveb a prací, podrobně je najdete v paragrafu 104 zákona.

Existuje alternativa stavebního povolení, tady je nově upraven samotný institut ohlášení nejen z hlediska věcného vymezení jednoduchý staveb, které spadají do zákona 104, do kterého spadají i stavby pro bydlení s danými parametry, musí být doloženo projektovou dokumentací. S tímto bude moci stavební úřad rozhodnutím vydaným do třiceti dnů od nahlášení stavby zakázat. V případě, že neobdržíte vyjádření do čtyřiceti dnů, souhlas platí a byl udělen.

Pro stavby či práce, které zákon nestanoví, že k jejich provedení bude stačit pouze ohlášení, je nutné získat stavební povolení od příslušného úřadu. K této žádosti se vedle projektové dokumentace musí připojit plán kontrolních prohlídek stavby a závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud je stavebník opatří předem.

Stavební zákon nabízí také možnost získat stavební povolení veřejnoprávní smlouvou. To je dvoustranný nebo i vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, který nabyl povinnosti v oblasti veřejného práva mezi stavebním úřadem a stavebníkem.

Stavební povolení můžete také získat ve zkráceném stavebním řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora. Uzavřete-li s ním smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, můžete stavět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojenou dokumentací a certifikátem vydaným inspektorem.

Souhlas souseda se stavbou vzor si můžete stáhnout níže

Souhlas sousedů se stavbou 1

Souhlas sousedů se stavbou 2

24 komentářů

 1. Květa S. 7.9.2016 Reply
 2. Vlado 3.10.2017 Reply
 3. Michal 5.12.2017 Reply
  • Jiří Strníček 19.12.2017 Reply
   • Martin 20.3.2018 Reply
 4. holas 13.12.2017 Reply
 5. Zdeněk 28.2.2018 Reply
 6. Tomáš K 8.4.2018 Reply
 7. Tomas 3.5.2018 Reply
 8. Václav 14.5.2018 Reply
 9. Iveta 3.6.2018 Reply
 10. Grepl jaroslav 17.6.2018 Reply
 11. Alena 24.6.2018 Reply
 12. Karesova hana 17.10.2018 Reply
 13. Karel 6.11.2018 Reply
 14. Josef Zachoval 14.3.2019 Reply
  • Jiří Strníček 14.3.2019 Reply
 15. Pavel Kopáček 26.4.2019 Reply
 16. Ludmila Brdková 30.4.2019 Reply
 17. David Kratochvíl 27.5.2019 Reply
 18. Monika 26.8.2019 Reply
 19. Jarda 14.1.2020 Reply
 20. Alena 19.2.2020 Reply
 21. Gerl Petr 27.2.2020 Reply

Zanechat komentář