Sousedské vztahy podle občanského zákoníku

Existují sousedé, kteří se umí dohodnout na všem, ale najdou se i tací, kteří jakoukoliv dohodu ignorují. Proto byl upraven Občanský zákoník a vymezuje konkrétní řešení konkrétních sporů.

Sousedské vztahy podle Občanského zákoníku

Vlastníci bytů se musí vyvarovat všeho, co by nadmíru obtěžovalo okolní sousedy nebo ohrožovalo výkon jejich práv. Nesmí ohrozit sousedovu stavbu, pozemek různými úpravami pozemku nebo úpravami stavby.

Přidejte se k sousedům, ať o nic nepřijdete. Nenechte je rozhodovat o vás bez vás.
Pro dobré sousedské vztahy není možné sousedy obtěžovat nadměrně hlukem, zápachem, prachem, popílkem, světlem či stíněním. Musí zamezit svým zvířatům vnikání na sousedův pozemek. Vlastníci sousedících pozemků mají povinnost na nezbytnou dobu a v rozumné míře umožnit přístup na svůj pozemek. Rovněž jsou ošetřeny vztahy co se týče zatoulaných zvířat, zakutálených míčů na zahradu či ovoce, které spadne ze stromu na vaši zahradu.

Co dělat, když sousedské vztahy porušují sousedé bujarými večírky?

Pořádají vaši sousedé minimálně obden bujaré večírky? Co si počít, když vy uspáváte v té době dítě nebo se potřebujete vyspat do práce? Běžný hluk jako občasné použití vrtačky, upadnutí věcí nebo stěhování nábytku není důvodem, proč si stěžovat. Něco jiného je, když vás sousedé obtěžují svým hlukem denně a na prosby nereagují. Sousedské vztahy bychom měli udržovat v rozumné míře.

Víte, co chystají sousedé ve vašem domě?

Pokud vás sousedé neustále ruší nadměrným hlukem, otevřenou hospodou dlouho do noci či diskotékou, obraťte se na hygienickou stanici, která provede měří hlasitosti. Dle překročených limitů může hygienik uložit pokutu až do 2 milionů korun. Velmi hluční sousedé zpravidla obtěžují i ostatní nájemníky a je proto vhodné se domluvit a podat hromadnou stížnost na městský úřad, který bude případ projednávat u přestupkové komise. Žaloba by měla být krajním řešením. Sousedské vztahy by neměly být vyhrocené a žádný ze sousedů nemá právo ty ostatní jakýmkoliv způsobem rušit nebo dělat naschvály. Pokud vás sousedi obtěžují pravidelně, nebojte se zavolat policii, která jim domluví nebo uloží pořádkovou pokutu. Pokud vás obtěžuje nájemník z druhého bytu, stížnost adresujte přímo majiteli bytu.

Zanechat komentář