Stavba a zdění komínu svépomocí

Oprava komínu začala v březnu, kdy byla zbourána nadstropní část komínu a vyvložkován průduch od sklepa až na půdu. Následně došlo ve sklepě k vybetonování vybíracího místa. Tato sklepní část byla původně vysypána sutí a také popelem. Štěstím bylo, že nebyla vyzděna, což usnadnilo práci.

Začátek zdění komína

Následně byl ve sklepní části s naplánovanými dvířky založený betonek, kam byla směrem do průduchu vložena odpadní trubka o průměru menším než je průměr keramické vložky a pak došlo k obetonování až do výšky podlahy v přízemí domu. Během tuhnutí betonu byla prozřetelně trubka vyndána, i když to šlo trochu ztuha. V pozdějším čase by to ale nešlo vůbec.

Jakmile došlo k vytuhnutí, následovalo nalepení první vložky až nad strop v přízemí domu. Při probíhajících pracích bylo vloženo téčko pro umístění vstupu kouřovodu od budoucích krbových kamen. Lepení vložky probíhalo pomocí speciálního kamnářského tmelu v tubě a tato vložka byla při tom obalena do kamnářské skelné vaty. Na tuto práci doporučujeme si vzít pořádný ochranný oděv a rukavice, neboť vata na rukou svědí pěkně dlouho, i když se snažíte o důkladné krytí.

Instalace probíhala do původního komínu, kam bylo možné se vejít pouze díky použité vložce o průměru 140 mm. Tím byla také limitována volba použití kamen do celkového průměru 130 mm. Kvůli sníženému rozpočtu a velkým nákladům bylo odmítnuto vyfrézování v přízemní části. Následně došlo k zazdění komína v přízemní části a nastaly práce s omítkami.

Izolace a dokončení komína

Ke komínu byl vybetonován na stropě okolo rozšířené izolační vrstvy vložky znovu další betonek pro možnost usazení první komínové tvárnice a následovala opakovaná činnost s lepením tvárnic pomocí lepidla, vkládání vložek tmelem a rovněž i vkládání velmi nepříjemné izolační vrstvy.

V části pod střechou byly tvárnice vyměněny za betonové prstence, které na sobě nesou vzor cihliček a práce pokračovaly až na předepsaných 65 cm přímo nad bod předpokládaného hřebene. Následně byly do připravených otvorů zalepeny závitové tyče, aby byla zajištěna komínová deska. Jakmile došlo k vytvrzení, pokračovalo nalepení, zajištění šroubů, finální krycí desky a následovala také montáž krycích plechů kolem celého vyústění vložky.

Prostor v okolí komína byl oplechován a utěsněn zatím provizorně, neboť finální oplechování bylo provedeno až s výměnou krytiny a opravou celé střechy. Celý komín je provozován řadu let bez závad a není s ním sebemenší potíž. Byl vystavěn svépomocí s produkty z místních stavebnin.

 

Zanechat komentář