Teplo schované v peletkách

Průběžné zvyšování cen tepla většinou přivedlo majitelů rodinných domů především v vesnicích k návratu k vytápění domácností tuhými palivy. Mezi nimi jednoznačně vede méně kvalitní (ale stále ještě levnější) hnědé uhlí, které se tak stává významným zdrojem znečištění ovzduší prachovými částicemi a oxidem uhličitým. Ideální náhradou uhlí jsou dřevěné peletky, které se vyrábějí na speciálních lisech z odpadových produktů, většinou pilin a hoblin, případně z drceného, ​​méně kvalitního dřeva.

Peletky tak představují ekologické palivo s výhřevností do 18 MJ / kg, což je přesně tolik tepla, kolik ho z jednoho kilogramu dokáže vyrobit černé uhlí. Obsah popelovin se však u peletek pohybuje kolem 0,5 procent, zatímco u uhlí je to podle kvality o dvacetkrát až čtyřicetkrát více! Další devizou je čisté skladování (na kupě peletek si bez rizika mohou hrát děti – dokážete si je představit na kopě uhlí?) A nízká hmotnost, takže na uskladnění lze využít například i nevyužitou půdu.

Dřevěnými peletkami lze topit ve všech topných systémech, které jsou k tomuto účelu technicky přizpůsobeny. Můžeme je použít tam, kde není k dispozici zemní plyn ani dostatečný příkon elektřiny, aniž bychom museli použít méně komfortní (polena nebo uhlí) nebo drahé (kapalný plyn nebo topný olej) řešení. Peletkový kotel i s příslušenstvím lze koupit přibližně od 8 500 Kč.

Podle kalkulací uváděných sdružením EkoWATT či internetovým serverem www.tzb-info.cz jsou náklady na vytápění rodinného domu peletami či hnědým uhlím srovnatelné, mírně příznivější vychází hnědé uhlí, ale pouze v případě, že bude spalováno v moderním kotli s automatickým dávkováním, jehož účinnost je 85%. V praxi se však mnohdy častěji používají klasické kotle, jejichž účinnost je asi o třetinu nižší a které kromě zvýšené spotřeby znamenají také mnohem větší zátěž pro životní prostředí. Kotle a krbová kamna s využitím peletkového ekopaliva jsou dobrým řešením pro zajištění úsporného a kvalitního vytápění domácností a navíc šetří životní prostředí.

Zanechat komentář