Valbová střecha

Důležitou součástí každého domu je samozřejmě střecha, která jej ochrání před deštěm, sněhem i sluncem a dalšími povětrnostními vlivy. Nejoblíbenější je valbová střecha, která se hodí pro každý typ domu. Může být šikmá, strmá i plochá. Na horách se dělají střechy velmi zkosené jako ochrana před velkými vrstvami sněhu. I zde je však možnost využití valbových střech. Valbová střecha se vyznačuje čtyřmi plochami a plní nejen ochrannou, ale i velmi estetickou funkci.

Valbová střecha v minulosti a dnes

V minulosti se valbová střecha používala velmi často. Jedním z důvodů pro volbu valbové střechy byl způsob konstrukce střechy a také pokládání střešní krytiny – nejčastěji slámy. Postupem času, jak se měnil materiál na krytinu a její tvrdost se od tohoto tvaru ustupovalo. V současné době má valbová střecha čtyři stěny různě zkosené a díky tomu se může používat pro všechny druhy střešní krytiny. Současné materiály umožňují tuto střechu využívat i v náročnějších podmínkách.

Výhody

Valbová střecha se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí. Pokud zvolíte správný návrh, můžete ušetřit dost peněz na materiálu. Je k ní lepší přístup a půdní prostor využijete mnohem lépe a efektivněji než u ploché střechy. Pokud zvolíte nedostatečný sklon, bude půdní prostor stísněný.

Materiál pro konstrukci střechy

Veškeré dřevěné části krovu, které valbová střecha má, se vyrábějí z tříděného smrkového řeziva. Na materiálu nesmí zůstat zbytky kůry a maximální vlhkost řeziva může být maximálně 18 %. Veškeré dřevo nezapomeňte opatřit impregnačním nátěrem a ochránit ho tak před dřevokaznými houbami, červotočem, plísněmi i hnilobou. Pokud počítáte s větším zatížením střechy, je možno použít válcované ocelové profily. Nesmí však procházet tepelnou izolací a je potřeba taktéž je natřít ochranným nátěrem. Při průchodu izolací mohou vznikat tepelné mosty. Následkem může být vznik plísní či hniloba dřeva. Krov se skládá z vazných trámů kolmých na hřeben a pozednic ležících na obvodovém zdivu rovnoběžně s hřebenem po všech stranách. Rovnoběžně s hřebenem a pozednicemi musí být umístěny také vaznice upevněné na sloupky.

Zanechat komentář