Vliv střešní krytiny na teplotu v interiéru

Ačkoliv se to možná na první pohled nezdá, výběr střešní krytiny nemalým způsobem ovlivňuje teplotní poměry v prostorách pod střechou. Nesprávně zvolená střešní krytina může značným způsobem přispět k jejich přehřívání, což způsobuje problémy zejména v případě obytného podkroví. Jaké teploty dosahuje prostor pod střešní krytinou a která střešní krytina není z hlediska teplotních parametrů vhodným řešením do rodinných domů? Viz výsledky našeho měření.

Jak jsme měřili?

Abychom zjistili, jaké teploty dosahují prostory pod střešní krytinou, uskutečnili jsme zkušební měření, při kterém jsme použili model střechy, respektive její výřez. Pracovali jsme s dvěma druhy střešní krytiny – tvrdou skládanou, v tomto případě betonovou, a plechovou střešní krytinou. Měření vlivu tepelného záření na ohřev střešních materiálů jsme realizovali simulací stejných podmínek jako na skutečných střechách. Prací s modely jsme však docílili totožné podmínky pro oba druhy střešních krytin. Pro měření teplot byly použity povrchové tepelné senzory, respektive bezdotykové IR teploměry, které zaručily objektivitu měření. Při měření se plochy střech nahřívali, dokud nebylo dosaženo ustáleného teplotní stav – maximální teploty. Teplota pak už více nestúpala.

Dosažení ustáleného stavu

Jelikož výsledky měření jsou závislé i na teplotě okolního prostředí, při obou měřeních byly zajištěny stejné teplotní podmínky – měření probíhalo při teplotě 15 ° C. Teploty na povrchu obou druhů střešních krytin se ustálily na hodnotě 59 ° C.

Co měření přineslo?

Teplota na povrchu obou druhů střešní krytiny, plechové i tvrdé skládané, byla za stejných podmínek při měření shodná a dosáhla úrovně 59 ° C. Teploty naměřené na spodní straně obou krytin se však už i přes stejným podmínkám lišily – v případě plechové krytiny se naměřila teplota 58 ° C a při skládané 50,7 ° C. Vzájemný rozdíl více než 7 ° C při jednotlivých střešních krytinách potvrzuje lepší tepelnou vodivost kovových materiálů – tepelná energie se díky tomu rychleji a lépe distribuuje z povrchu plechové krytiny na rubovou stranu a následně dále do interiéru. Odvětrání střechy přitom v případě obou střešních krytin část této energie odvádí. Vyšší teplota na spodní straně plechové střešní krytiny zapříčiňuje, že sálavé záření působící na ostatní podstřešní vrstvy je výraznější, a tedy riziko přehřívání interiéru je větší.

Jak je to při vyšších teplotách?

Po výsledcích měření se nabízí otázka, jak by se materiály chovaly v letních měsících, kdy teplota venku dosahuje 30 ° C a více a problém s přehříváním interiéru se projevuje naplno. Střešní krytina se při podobných teplotách dokáže ohřát až na 80 ° C, přičemž teplo z ní dále sálá na střešní fólii a tepelnou izolaci, které ohřívá na vysokou teplotu. Vhodné řešení zde představuje reflexní střešní fólie, která odráží záření sálající ze spodní strany střešní krytiny a přispívá tak k dalšímu snížení teploty na povrchu tepelné izolace, jejíž povrch zůstává v porovnání s běžnými střešními fóliemi chladnější. Správným výběrem materiálů střešní skladby dokážete zajistit nižší teplotu v podkrovních prostorách a přispět tak k tepelné pohodě.

Význam tepelné izolace

Použití tepelné izolace v prostorách pod střechou v zimě zabraňuje prostupu tepla směrem do exteriéru, díky čemuž se sníží tepelné ztráty a uspoří se na vytápění. V letních měsících zase naopak zpomaluje přechod tepla do vnitřních prostor a přispívá tak k ochraně proti přehřívání. V obou případech dochází ke zpomalení toku tepla, nikoli však k jeho úplnému zastavení. Jak rychle a v jakém množství se teplo tepelnou izolací pohybuje, závisí na několika faktorech – především na kvalitě tepelné izolace, její tloušťky a od teplotního rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Platí, že čím je v zimě chladnější, tím více je třeba vytápět, aby se v interiéru udržela stabilní teplota. V létě zase platí, že čím je teplota na povrchu tepelné izolace pod střešní krytinou vyšší, tím dříve nastane přehřívání interiéru. Proto je dobré usilovat prostřednictvím výběru vhodných střešních materiálů o dosažení co nejnižší teploty pod střešní krytinou.

Součinitel tepelné vodivosti λ představuje důležité kritérium porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak jednotlivé materiály vedou teplo. Čím je jeho hodnota nižší, tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo přes materiál uniká pomaleji.

Zanechat komentář