Vše, co byste měli vědět o revizích hromosvodů

Hromosvod je zařízení, které slouží ke svodu bleskového výboje do země. Používá se jako ochrana objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku. Zřizuje se především na objektech, kde by mohl výboj blesku ohrozit zdraví osob, způsobit poruchu nebo hospodářské či kulturní škody. V následujících řádcích vám prozradíme, jak je to s revizí hromosvodů. Informace nám poskytli kvalifikovaní odborníci ze servisního centra ABAX – divize revize elektro Plzeň.

Revize hromosvodů podléhá normě ČNS 34 1390 (resp. EN 62305-1-4). Je nutná v případě, že do objektu zasáhl blesk, nicméně není od věci ani revize staršího hromosvodu, protože se požadavky na systém ochrany průběžně mění. Revize se obecně rozlišují na výchozí (tzn. revize po realizaci nového hromosvodu) a pravidelné.

stavebni-servis.eu_revize_abax_cz_01

Pokud revizi hromosvodu podceníte, může se stát, že pojišťovna nevyplatí náhradu za způsobené škody v plné výši. V praxi se provádí vyhodnocení potřebné ochrany před bleskem a rozdělení na základě rizika do čtyř hladin ochrany. Roli přitom hrají také požadavky na ochranu elektrických a elektronických zařízení v objektech v souvislosti s přímým účinkem bleskového proudu nebo magnetického pole, které výboj vyvolává. Důležité je správné pospojování, magnetické stínění, vedení tras a instalace přepěťových ochranných zařízení.

stavebni-servis.eu_revize_abax_cz_02

Vyhláška nařizuje instalaci hromosvodu na objekty, u kterých je zasažení bleskem pravděpodobné a mohlo by způsobit majetkové škody či ohrozit zdraví a životy osob. V praxi se jedná o vyšší budovy, v jejichž bezprostředním okolí nejsou vyšší objekty, které by je mohly zastínit. Zodpovědní majitelé nemovitostí si však nechávají instalovat hromosvody i navzdory tomu, že se na ně vyhláška nevztahuje. Instalaci by měl zvážit každý majitel domu, chalupy či chaty.

Máte-li ohledně hromosvodů a jejich revizí zájem o další informace, obraťte se na odborníky ze servisního centra ABAX. Rádi vám zodpovědí také otázky ohledně revize elektrospotřebičů Plzeň.

Zanechat komentář