Vysoušení staveb

Novostavby nebo rekonstruované budovy je třeba nechat řádně vysušit. To je časově náročné a někdy i dost obtížné. Ve starších stavbách se díky vlhkosti můžou objevovat plísně, bakterie a nepříjemný zápach, případně může být narušena statika domu.

Stavba může být nasáklá vodou také z důvodů prasklého vodovodního potrubí nebo poškozených okapů apodobně.

Nejhorší nasáknutí zdí vodou způsobují především povodně. Po povodních je potřeba začít s vysoušením co nejdříve. Dlouhodobě působící voda na zdi způsobuje odlupování omítek, tapet a maleb, erozi zdiva, černé skvrny. Vlhko způsobuje nejrůznější alergie, revma, plísně další nemoci.
Na trhu je několik metod, kterými můžeme urychlit vysoušení staveb.

Vysoušení zdiva

Stavby obsahují tzv. volnou a absorpční vodu a chemicky vázanou vodu. Při vysoušení zdiva se odstraňuje voda volná a absorpční. Při vysoušení staveb se zmenšuje objem stavebního materiálu do doby, dokud se neodstraní volná voda. Smrštění je shodné s objemem odstraněné volné vody.

Způsob vysoušení staveb

Pokud není narušena statika a hydroizolace domu a jsou odstraněny omítky a obklady, případně podlahy zasažené vodou, můžeme zvolit tento postup:

Můžeme použít teplovzdušné zařízení s ventilátorem přivádějící teplý vzduch přes tepelný výměník. Výměník volíme podle dostupné ho zdroje tepla – elektrická energie, topný plyn, pára, nafta, motorový olej. Pokud chceme levnější variantu vysoušení staveb, volíme teplovzdušné zařízení s možností regulace tepelného výkonu.

S ohříváním stavby rodinného domu je potřeba začít při plném výkonu od sklepa. Proud ohřátého vzduchu by měl směřovat do rohu místnosti u podlahy. Teplovzdušné zařízení umistěte 1 m od stěn, aby teplý proud nepůsobil přímo na stěnu. Mohlo by dojít k lokálnímu přesušení zdiva a tím možné praskání. Během vysoušení zajistěte potřebnou výměnu vzduchu otvíráním oken a dveří tak, aby teplý vzduch proudil do horní části místnosti a do patra budovy. Pokud vysoušíte v domě více stěn, zařízení přemisťujte, aby se zdi vysoušely rovnoměrně. Tento postup je třeba dodržovat nepřetržitě po dobu deseti dnů. Poté můžeme stěny vysoušet s nižším tepelným výkonem nebo pouze přetápět potřebné místnosti. Nezapomínejte větrat. Výhodné je používat odvlhčovače vzduchu. Zhruba po dvou měsících je možné obnovit omítky, podlahu a dlažbu.

Zanechat komentář